Visa allt om CAWSAB Aktiebolag
Visa allt om CAWSAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 75 1 691 5 795 10 725 5 102 6 519 11 301 10 833
Övrig omsättning - - 430 54 160 235 175 384 393 -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -15 -11 -677 -266 516 -230 879 -501 -1 263
Resultat efter finansnetto 193 -28 -18 -680 -275 496 -238 898 -504 -1 243
Årets resultat 193 -28 -18 -680 -275 496 -238 898 -693 -1 243
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 104 104 233 104 114 142 179 233 200
Omsättningstillgångar 103 42 83 612 1 858 2 005 2 489 5 719 2 238 5 622
Tillgångar 201 145 186 845 1 962 2 119 2 631 5 898 2 471 5 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 -67 -38 -21 285 561 64 303 -595 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 141 148 160 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 71 77 706 1 677 1 559 2 566 5 596 3 066 5 725
Skulder och eget kapital 201 145 186 845 1 962 2 119 2 631 5 898 2 471 5 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 1 604 2 514 135 0 2 805 2 041
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 14 702 375 646 462 784 1 886 2 362
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 4 226 662 950 176 310 1 538 1 408
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 505 1 745 5 955 10 960 5 277 6 903 11 694 10 833
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 2 2 3 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 75 846 2 898 5 363 1 701 1 304 2 260 1 806
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 110 433 1 343 2 138 285 242 1 270 1 000
Rörelseresultat, EBITDA -16 -15 -11 -670 -256 547 -193 932 -435 -1 215
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -95,56% -70,82% -45,97% 110,21% -21,74% -42,31% 4,32% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,91% -79,88% -13,46% 24,45% -8,44% 15,41% -19,71% -21,08%
Vinstmarginal -% -% -14,67% -39,92% -4,56% 4,83% -4,35% 13,94% -4,31% -11,33%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 8,00% -5,56% 3,12% 4,16% -1,51% 1,89% -7,33% -0,95%
Soliditet 62,69% -46,21% -20,43% -2,49% 14,53% 26,47% 2,43% 5,14% -24,08% 1,68%
Kassalikviditet 137,33% 59,15% 107,79% 86,69% 110,79% 128,61% 97,00% 102,20% 72,99% 98,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...