Visa allt om Aktiebolaget LEVE Plastprodukter
Visa allt om Aktiebolaget LEVE Plastprodukter

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 352 988 1 026 1 172 1 205 1 301 1 482 1 435 1 304 1 213
Övrig omsättning - - - 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 44 181 221 168 57 369 -102 286 269
Resultat efter finansnetto -1 48 186 224 168 57 369 -102 287 269
Årets resultat -13 18 182 169 168 43 369 20 360 152
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 929 1 871 1 725 1 581 1 590 1 614 1 640 1 645 1 678 1 647
Omsättningstillgångar 834 839 961 1 092 972 666 610 675 824 711
Tillgångar 2 762 2 710 2 687 2 673 2 561 2 280 2 250 2 321 2 502 2 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 697 679 682 620 624 707 694 719 730
Obeskattade reserver 30 30 30 30 0 0 0 0 122 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 020 583 583 583 501 387 315 229 209 182
Kortfristiga skulder 179 1 400 1 395 1 378 1 440 1 269 1 229 1 397 1 452 1 251
Skulder och eget kapital 2 762 2 710 2 687 2 673 2 561 2 280 2 250 2 321 2 502 2 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 30 46 45 53 45 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 162 0 0 0 0 0 27 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 51 0 0 0 9 14 23 17 15 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 1 352 988 1 026 1 187 1 205 1 301 1 482 1 435 1 304 1 213
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 352 - - - 1 205 1 301 1 482 1 435 1 304 1 213
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 - - - 45 64 98 74 98 77
Rörelseresultat, EBITDA 7 47 187 230 192 83 404 -55 333 300
Nettoomsättningförändring 36,84% -3,70% -12,46% -2,74% -7,38% -12,21% 3,28% 10,05% 7,50% -%
Du Pont-modellen -0,04% 1,77% 6,92% 8,42% 6,56% 2,50% 16,40% -4,35% 11,47% 11,46%
Vinstmarginal -0,07% 4,86% 18,13% 19,20% 13,94% 4,38% 24,90% -7,04% 22,01% 22,26%
Bruttovinstmarginal 49,33% 48,28% 53,02% 58,87% 64,15% 57,49% 64,78% 47,80% 62,19% 61,91%
Rörelsekapital/omsättning 48,45% -56,78% -42,30% -24,40% -38,84% -46,35% -41,77% -50,31% -48,16% -44,52%
Soliditet 20,18% 26,58% 26,14% 26,34% 24,21% 27,37% 31,42% 29,90% 32,25% 36,93%
Kassalikviditet 432,40% 55,43% 64,01% 72,93% 60,28% 42,95% 35,80% 36,72% 42,22% 47,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...