Visa allt om INTROMEDIA Aktiebolag
Visa allt om INTROMEDIA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 141 276 368 440 544 617 495 848 720 577
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 40 -38 -10 15 96 -75 38 -36 -86
Resultat efter finansnetto -47 40 -38 -11 12 94 -82 30 -47 -95
Årets resultat -42 35 -38 -11 8 86 -82 30 -47 -70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 44 57 25 42 60 80 104 101 82
Omsättningstillgångar 107 116 212 156 110 101 172 101 133 179
Tillgångar 142 160 269 181 152 162 253 205 234 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 47 12 50 61 53 -33 49 19 67
Obeskattade reserver 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 10 0 0 6 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 98 257 131 85 109 286 156 215 196
Skulder och eget kapital 142 160 269 181 152 162 253 205 234 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 74 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 78 20 59 254 136 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 6 6 13 31 26 69 133 93 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 141 276 368 440 544 617 495 848 720 577
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 141 276 368 440 544 617 495 848 720 577
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 27 29 104 120 67 159 420 287 237
Rörelseresultat, EBITDA -38 52 -25 3 33 116 -51 64 -11 -61
Nettoomsättningförändring -48,91% -25,00% -16,36% -19,12% -11,83% 24,65% -41,63% 17,78% 24,78% -%
Du Pont-modellen -33,10% 25,00% -14,13% -5,52% 9,87% 59,26% -29,64% 19,02% -15,38% -32,82%
Vinstmarginal -33,33% 14,49% -10,33% -2,27% 2,76% 15,56% -15,15% 4,60% -5,00% -14,90%
Bruttovinstmarginal 90,07% 90,22% 89,13% 95,45% 96,88% 91,90% 91,92% 97,52% 93,89% 93,07%
Rörelsekapital/omsättning -21,28% 6,52% -12,23% 5,68% 4,60% -1,30% -23,03% -6,49% -11,39% -2,95%
Soliditet 3,52% 31,81% 4,46% 27,62% 40,13% 32,72% -13,04% 23,90% 8,12% 25,57%
Kassalikviditet 37,96% 52,04% 49,81% 51,15% 24,71% 10,09% 18,88% 35,90% 40,93% 66,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...