Visa allt om ESCON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 68 0 19 9 45 30 17 53 166
Övrig omsättning - - - - - - 1 4 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 39 -5 7 -2 26 25 -22 31 70
Resultat efter finansnetto 7 44 3 19 -3 93 25 -22 31 70
Årets resultat 7 44 3 19 -3 93 25 -22 31 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 386 361 316 313 294 298 202 183 190 172
Tillgångar 386 361 316 313 294 298 202 183 190 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 296 252 250 230 233 140 115 137 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 64 63 63 63 65 62 68 54 66
Skulder och eget kapital 386 361 316 313 294 298 202 183 190 172
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 68 0 19 9 45 31 21 55 168
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 39 -5 7 -2 26 25 -22 31 70
Nettoomsättningförändring -47,06% -% -100,00% 111,11% -80,00% 50,00% 76,47% -67,92% -68,07% -%
Du Pont-modellen 2,07% 12,19% -% 6,07% 1,02% 31,21% 12,38% -12,02% 16,32% 40,70%
Vinstmarginal 22,22% 64,71% -% 100,00% 33,33% 206,67% 83,33% -129,41% 58,49% 42,17%
Bruttovinstmarginal 72,22% 67,65% -% 73,68% 77,78% 77,78% 100,00% -17,65% 100,00% 45,18%
Rörelsekapital/omsättning 844,44% 436,76% -% 1 315,79% 2 566,67% 517,78% 466,67% 676,47% 256,60% 63,86%
Soliditet 78,76% 81,99% 79,75% 79,87% 78,23% 78,19% 69,31% 62,84% 72,11% 61,63%
Kassalikviditet 470,73% 548,44% 501,59% 496,83% 458,73% 447,69% 124,19% 223,53% 257,41% 181,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...