Visa allt om Anders Christner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 - - -8 -19 -1 0 2 978 -2 874
Resultat efter finansnetto 547 27 - - 155 3 63 148 3 030 -2 801
Årets resultat 543 26 - - 206 2 46 105 3 019 -1 811
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 027 2 206 - - 2 716 3 441 3 773 3 049 2 548 1 895
Omsättningstillgångar 2 141 1 871 - - 1 505 671 354 1 031 1 546 2 280
Tillgångar 4 168 4 077 - - 4 222 4 112 4 127 4 079 4 094 4 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 012 3 625 - - 3 794 3 716 3 841 3 915 3 901 971
Obeskattade reserver 0 0 - - 0 125 125 125 125 125
Avsättningar (tkr) 0 0 - - 0 0 0 0 0 3 000
Långfristiga skulder 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 452 - - 427 271 160 39 67 79
Skulder och eget kapital 4 168 4 077 - - 4 222 4 112 4 127 4 079 4 094 4 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 2 965
Utdelning till aktieägare 156 156 - - 143 128 127 120 92 89
Omsättning 0 0 - - 0 0 0 0 3 000 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 2 857
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 - - -8 -19 -1 0 2 978 -2 874
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,26% 88,91% -% -% 89,86% 92,61% 95,30% 98,19% 97,48% 25,41%
Kassalikviditet 1 372,44% 413,94% -% -% 352,46% 247,60% 221,25% 2 643,59% 2 307,46% 2 886,08%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...