Visa allt om Firmatjänst, Gertrud Backman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 182 182 215 208 226 220 200 204 175 169
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 110 110 129 97 129 133 113 121 67 61
Resultat efter finansnetto 109 109 129 97 127 132 112 119 65 49
Årets resultat 84 84 100 73 91 95 80 86 43 31
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
Omsättningstillgångar 267 211 243 224 245 239 245 242 187 272
Tillgångar 267 211 243 224 245 239 245 242 190 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 193 210 181 198 202 187 198 151 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 17 34 43 47 37 58 45 38 138
Skulder och eget kapital 267 211 243 224 245 239 245 242 190 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 80 80 100 72 90 95 80 90 40 40
Omsättning 182 182 215 208 226 220 200 204 175 170
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 110 129 97 129 133 113 124 69 63
Nettoomsättningförändring 0,00% -15,35% 3,37% -7,96% 2,73% 10,00% -1,96% 16,57% 3,55% -%
Du Pont-modellen 41,20% 52,61% 53,91% 44,20% 52,65% 56,07% 46,12% 50,00% 35,79% 21,33%
Vinstmarginal 60,44% 60,99% 60,93% 47,60% 57,08% 60,91% 56,50% 59,31% 38,86% 36,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,24% 106,59% 97,21% 87,02% 87,61% 91,82% 93,50% 96,57% 85,14% 79,29%
Soliditet 74,16% 91,47% 86,42% 80,80% 80,82% 84,52% 76,33% 81,82% 79,47% 52,10%
Kassalikviditet 381,43% 1 241,18% 714,71% 520,93% 521,28% 645,95% 422,41% 537,78% 492,11% 197,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...