Visa allt om Firmatjänst, Gertrud Backman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 182 215 208 226 220 200 204 175 169 226
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 110 129 97 129 133 113 121 67 61 40
Resultat efter finansnetto 109 129 97 127 132 112 119 65 49 38
Årets resultat 84 100 73 91 95 80 86 43 31 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 14 17
Omsättningstillgångar 211 243 224 245 239 245 242 187 272 182
Tillgångar 211 243 224 245 239 245 242 190 286 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 210 181 198 202 187 198 151 149 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 34 43 47 37 58 45 38 138 42
Skulder och eget kapital 211 243 224 245 239 245 242 190 286 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Utdelning till aktieägare 80 100 72 90 95 80 90 40 40 40
Omsättning 182 215 208 226 220 200 204 175 170 228
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 226
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 86
Rörelseresultat, EBITDA 110 129 97 129 133 113 124 69 63 40
Nettoomsättningförändring -15,35% 3,37% -7,96% 2,73% 10,00% -1,96% 16,57% 3,55% -25,22% -%
Du Pont-modellen 52,61% 53,91% 44,20% 52,65% 56,07% 46,12% 50,00% 35,79% 21,33% 20,10%
Vinstmarginal 60,99% 60,93% 47,60% 57,08% 60,91% 56,50% 59,31% 38,86% 36,09% 17,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 106,59% 97,21% 87,02% 87,61% 91,82% 93,50% 96,57% 85,14% 79,29% 61,95%
Soliditet 91,47% 86,42% 80,80% 80,82% 84,52% 76,33% 81,82% 79,47% 52,10% 79,40%
Kassalikviditet 1 241,18% 714,71% 520,93% 521,28% 645,95% 422,41% 537,78% 492,11% 197,10% 433,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...