Visa allt om G M J Agenturer Holding AB
Visa allt om G M J Agenturer Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -4 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 742 308 4 70 -3 -550 -1 2 5 -4
Årets resultat -1 742 242 4 76 1 471 666 1 621 418 723 266
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 803 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 508 2 506 2 500 2 500
Omsättningstillgångar 5 379 5 399 5 521 5 817 6 408 5 220 5 317 3 752 3 442 2 618
Tillgångar 6 182 7 924 8 046 8 342 8 933 7 745 7 824 6 259 5 942 5 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 116 7 858 8 046 8 342 8 866 7 596 7 530 6 258 5 841 5 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 66 0 0 67 150 294 0 101 0
Skulder och eget kapital 6 182 7 924 8 046 8 342 8 933 7 745 7 824 6 259 5 942 5 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 130 300 600 200 600 350 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -4 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,93% 99,17% 100,00% 100,00% 99,25% 98,08% 96,24% 99,98% 98,30% 100,00%
Kassalikviditet 8 150,00% 8 180,30% -% -% 9 564,18% 3 480,00% 1 808,50% -% 3 407,92% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...