Visa allt om Holmlöv Kommunikation AB
Visa allt om Holmlöv Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 9 28 97 309 106 525 282 100
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -5 -10 -68 -54 32 -40 -107 43 -9
Resultat efter finansnetto -17 -5 -7 -44 -54 56 -6 -106 43 -9
Årets resultat -17 -5 -7 -44 -54 56 -6 -106 39 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 17 17 21 24 29 34 42
Omsättningstillgångar 3 20 25 17 74 167 104 267 240 128
Tillgångar 3 20 25 33 91 189 127 296 275 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -28 -11 -7 0 44 98 42 48 155 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 31 31 33 47 91 85 247 120 54
Skulder och eget kapital 3 20 25 33 91 189 127 296 275 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 11 23 100 0 344 35 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 4 5 13 3 47 7 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 9 28 97 309 106 525 282 100
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 9 28 97 309 53 263 282 100
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 18 31 127 3 232 46 14
Rörelseresultat, EBITDA -17 -5 -10 -68 -49 34 -35 -102 50 8
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -67,86% -71,13% -68,61% 191,51% -79,81% 86,17% 182,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -20,00% -130,30% -58,24% 30,16% -3,94% -35,81% 15,64% -5,29%
Vinstmarginal -% -% -55,56% -153,57% -54,64% 18,45% -4,72% -20,19% 15,25% -9,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -66,67% -57,14% 27,84% 24,60% 17,92% 3,81% 42,55% 74,00%
Soliditet -933,33% -55,00% -28,00% 0,00% 48,35% 51,85% 33,07% 16,22% 56,36% 67,65%
Kassalikviditet 9,68% 64,52% 80,65% 51,52% 157,45% 183,52% 122,35% 108,10% 200,00% 237,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...