Visa allt om Many Ways MW Aktiebolag
Visa allt om Many Ways MW Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 441 1 049 1 002 - 414 134 164 529 1 029 676
Övrig omsättning 11 52 26 - 5 90 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 69 -3 - -3 43 -95 38 16 -17
Resultat efter finansnetto -30 68 -5 - -5 42 -96 38 14 -21
Årets resultat -30 68 -5 - -5 42 -96 38 14 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 3 3 - 3 3 28 36 47 62
Omsättningstillgångar 46 79 198 - 158 123 69 185 121 95
Tillgångar 58 83 201 - 162 127 96 221 168 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 69 1 - 79 84 20 116 77 63
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 14 200 - 82 42 76 105 91 94
Skulder och eget kapital 58 83 201 - 162 127 96 221 168 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 60 240 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 193 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 83 0 - 0 3 2 63 170 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 452 1 101 1 028 - 419 224 164 529 1 029 676
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 441 525 501 - 414 134 164 529 1 029 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 18 162 263 - 15 14 30 146 469 312
Rörelseresultat, EBITDA -25 69 -3 - 3 67 -87 49 31 3
Nettoomsättningförändring -57,96% 4,69% -% -% 208,96% -18,29% -69,00% -48,59% 52,22% -%
Du Pont-modellen -46,55% 83,13% -1,49% -% -1,85% 33,86% -98,96% 18,10% 9,52% -10,83%
Vinstmarginal -6,12% 6,58% -0,30% -% -0,72% 32,09% -57,93% 7,56% 1,55% -2,51%
Bruttovinstmarginal 83,90% 90,75% 94,41% -% 87,92% 73,88% 60,37% 85,63% 89,99% 85,21%
Rörelsekapital/omsättning 6,12% 6,20% -0,20% -% 18,36% 60,45% -4,27% 15,12% 2,92% 0,15%
Soliditet 65,52% 83,13% 0,50% -% 48,77% 66,14% 20,83% 52,49% 45,83% 40,13%
Kassalikviditet 242,11% 564,29% 99,00% -% 192,68% 292,86% 90,79% 176,19% 132,97% 101,06%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...