Visa allt om INKO Terminal AB
Visa allt om INKO Terminal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 712 1 157 882 0 0 0 0 16 20 78
Övrig omsättning - - 2 - - 143 270 - - 146
Rörelseresultat (EBIT) 1 063 617 477 -13 -10 127 246 -29 -6 12
Resultat efter finansnetto 896 465 335 -13 -10 126 244 -28 -8 6
Årets resultat 46 65 10 -13 -10 126 244 -28 -8 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 196 7 387 5 719 358 0 0 157 177 404 418
Omsättningstillgångar 1 607 2 695 1 540 122 161 366 375 113 126 204
Tillgångar 9 804 10 083 7 259 479 161 366 533 290 530 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 182 117 107 138 277 451 207 455 463
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 366 8 900 6 365 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 209 999 777 372 23 89 82 83 75 159
Skulder och eget kapital 9 804 10 083 7 259 479 161 366 533 290 530 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 18 130 300 0 220 150
Omsättning 1 712 1 157 884 0 0 143 270 16 20 224
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 78
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 13
Rörelseresultat, EBITDA 1 252 725 477 -13 -10 127 265 -10 16 94
Nettoomsättningförändring 47,97% 31,18% -% -% -% -% -100,00% -20,00% -74,36% -%
Du Pont-modellen 10,84% 6,12% 6,57% -% -% -% -% -8,62% -1,13% 1,93%
Vinstmarginal 62,09% 53,33% 54,08% -% -% -% -% -156,25% -30,00% 15,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,25% 146,59% 86,51% -% -% -% -% 187,50% 255,00% 57,69%
Soliditet 2,34% 1,81% 1,61% 22,34% 85,71% 75,68% 84,62% 71,38% 85,85% 74,44%
Kassalikviditet 132,92% 269,77% 198,20% 32,80% 700,00% 411,24% 457,32% 136,14% 168,00% 128,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...