Visa allt om Regas AB
Visa allt om Regas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 159 9 113 10 402 9 974 10 655 9 313 8 605 9 694 10 331 9 841
Övrig omsättning - 23 3 - 20 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 -278 136 360 228 241 154 156 988 945
Resultat efter finansnetto 29 -350 70 296 175 194 124 145 961 903
Årets resultat 29 -140 52 291 153 158 105 136 688 511
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 32 59 76 93 32 35 48 26 39
Omsättningstillgångar 4 494 4 172 4 656 4 584 4 239 4 047 4 196 3 508 4 261 3 206
Tillgångar 4 502 4 204 4 715 4 660 4 332 4 079 4 231 3 556 4 287 3 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 2 007 2 147 2 195 2 004 1 921 1 813 1 827 1 782 1 214
Obeskattade reserver 0 0 210 210 313 349 374 401 457 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 022 830 737 458 343 170 250 21 104 187
Kortfristiga skulder 1 693 1 367 1 621 1 796 1 672 1 640 1 794 1 307 1 945 1 387
Skulder och eget kapital 4 502 4 204 4 715 4 660 4 332 4 079 4 231 3 556 4 287 3 245
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 351 336 348 307 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 157 2 301 2 303 2 222 2 168 1 764 1 783 1 881 1 911 1 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 098 1 022 1 092 1 142 1 007 978 985 1 003 974 650
Utdelning till aktieägare 250 0 0 100 100 70 50 120 90 120
Omsättning 9 159 9 136 10 405 9 974 10 675 9 313 8 605 9 694 10 331 9 841
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 9 9 9 9 9 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 145 1 013 1 156 1 108 1 184 1 035 956 1 077 939 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 376 385 378 363 273 331 371 301 250
Rörelseresultat, EBITDA 131 -251 165 395 260 255 177 179 1 001 1 059
Nettoomsättningförändring 0,50% -12,39% 4,29% -6,39% 14,41% 8,23% -11,23% -6,17% 4,98% -%
Du Pont-modellen 2,40% -6,54% 2,91% 7,73% 5,26% 5,91% 3,73% 4,84% 23,28% 29,24%
Vinstmarginal 1,18% -3,02% 1,32% 3,61% 2,14% 2,59% 1,84% 1,77% 9,66% 9,64%
Bruttovinstmarginal 52,13% 51,74% 50,71% 53,62% 48,63% 53,67% 56,00% 54,28% 51,79% 42,79%
Rörelsekapital/omsättning 30,58% 30,78% 29,18% 27,95% 24,09% 25,85% 27,91% 22,70% 22,42% 18,48%
Soliditet 17,46% 47,74% 49,01% 50,42% 51,59% 53,40% 49,37% 59,50% 49,24% 47,55%
Kassalikviditet 82,52% 88,59% 80,94% 80,51% 75,78% 74,57% 77,98% 77,20% 81,75% 96,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...