Visa allt om AB Gunnar Löfberg
Visa allt om AB Gunnar Löfberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 050 990 990 990 666 668 648 916 8 791 9 013
Övrig omsättning 268 112 100 - 31 100 - 23 84 142
Rörelseresultat (EBIT) -248 -1 129 18 -524 -390 -407 -66 3 2 135 1 757
Resultat efter finansnetto -287 -1 129 12 -523 -376 -159 2 273 -202 2 017 1 902
Årets resultat 2 856 2 785 2 238 2 217 -297 122 1 603 -255 1 419 1 435
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 931 18 537 18 779 18 421 14 262 9 717 9 141 5 808 3 246 2 750
Omsättningstillgångar 12 404 9 763 7 742 5 979 6 566 11 467 7 907 5 626 9 585 9 004
Tillgångar 30 335 28 300 26 521 24 400 20 828 21 184 17 047 11 434 12 831 11 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 867 26 168 23 538 21 450 19 377 17 914 14 904 10 836 11 184 9 854
Obeskattade reserver 1 035 1 925 1 934 1 934 899 899 1 174 284 255 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 393 168 1 049 1 016 553 2 371 969 314 1 393 1 645
Skulder och eget kapital 30 335 28 300 26 521 24 400 20 828 21 184 17 047 11 434 12 831 11 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 512 227 150 75 158 165 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 36 34 177 98 129 76 114 138 203
Utdelning till aktieägare 247 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 1 318 1 102 1 090 990 697 768 648 939 8 875 9 155
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 495 666 668 648 916 8 791 9 013
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 355 328 299 174 317 343 384
Rörelseresultat, EBITDA 32 -836 328 -364 -204 -216 80 103 2 255 1 872
Nettoomsättningförändring 6,06% 0,00% 0,00% 48,65% -0,30% 3,09% -29,26% -89,58% -2,46% -%
Du Pont-modellen -0,80% -3,96% 0,10% -2,09% -0,98% -0,75% 13,50% 1,64% 17,11% 16,24%
Vinstmarginal -23,24% -113,33% 2,63% -51,52% -30,78% -23,80% 355,09% 20,52% 24,98% 21,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,85% 37,82%
Rörelsekapital/omsättning 1 143,90% 969,19% 676,06% 501,31% 902,85% 1 361,68% 1 070,68% 579,91% 93,19% 81,65%
Soliditet 97,82% 97,77% 94,44% 93,75% 96,21% 87,69% 92,50% 96,56% 88,59% 85,40%
Kassalikviditet 3 156,23% 5 811,31% 738,04% 588,48% 1 187,34% 483,64% 816,00% 1 791,72% 597,06% 479,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...