Visa allt om Börje Rundqvist AB
Visa allt om Börje Rundqvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 2 - - - - - 38 80 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -5 -5 -8 -24 -22 -23 14 -322 -486
Resultat efter finansnetto 96 97 99 1 598 83 78 77 125 -210 -370
Årets resultat 1 1 98 1 598 62 58 57 91 11 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 349 3 444 3 539 3 634 3 729 3 729 3 729 3 726 4 026 3 801
Omsättningstillgångar 944 848 752 653 556 494 436 382 357 583
Tillgångar 4 293 4 292 4 291 4 287 4 285 4 223 4 165 4 108 4 384 4 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 289 4 288 4 287 1 718 4 281 4 219 4 161 4 104 4 313 4 302
Obeskattade reserver 0 0 0 2 566 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 4 4 4 4 4 70 82
Skulder och eget kapital 4 293 4 292 4 291 4 287 4 285 4 223 4 165 4 108 4 384 4 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 18 37
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 303 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 39 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 0 0 0 0 0 38 80 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 180 202
Rörelseresultat, EBITDA -4 -5 -5 -8 -24 -22 -23 14 -322 -486
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,91% 99,91% 99,91% 84,19% 99,91% 99,91% 99,90% 99,90% 98,38% 98,13%
Kassalikviditet 23 600,00% 21 200,00% 18 800,00% 16 325,00% 13 900,00% 12 350,00% 10 900,00% 9 550,00% 510,00% 710,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...