Visa allt om Allredovisning i Limhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 44 217 282 180 52 182 48 64 103
Övrig omsättning - - - - - 8 118 - - 46
Rörelseresultat (EBIT) -59 -48 91 113 73 -18 22 -16 -63 11
Resultat efter finansnetto -59 -48 91 113 73 -18 22 -16 -63 9
Årets resultat -59 -48 91 113 73 -18 22 -16 -62 9
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 49 61 77 65 81 90 70 58 156
Omsättningstillgångar 473 500 613 328 197 70 84 80 200 90
Tillgångar 517 550 675 404 262 151 174 150 258 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 53 192 216 127 55 73 50 67 74
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 87 87 87 133 133
Kortfristiga skulder 466 497 483 189 134 10 14 13 59 40
Skulder och eget kapital 517 550 675 404 262 151 174 150 258 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 44 217 282 180 60 300 48 64 149
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -54 -36 106 146 89 -9 32 -8 -49 28
Nettoomsättningförändring -100,00% -79,72% -23,05% 56,67% 246,15% -71,43% 279,17% -25,00% -37,86% -%
Du Pont-modellen -% -8,73% 13,48% 27,97% 27,86% -11,92% 12,64% -10,67% -24,42% 4,47%
Vinstmarginal -% -109,09% 41,94% 40,07% 40,56% -34,62% 12,09% -33,33% -98,44% 10,68%
Bruttovinstmarginal -% 90,91% 98,16% 97,87% 95,56% 80,77% 100,00% 100,00% 76,56% 90,29%
Rörelsekapital/omsättning -% 6,82% 59,91% 49,29% 35,00% 115,38% 38,46% 139,58% 220,31% 48,54%
Soliditet 9,86% 9,64% 28,44% 53,47% 48,47% 36,42% 41,95% 33,33% 25,97% 30,08%
Kassalikviditet 98,28% 97,38% 122,77% 160,32% 143,28% 630,00% 535,71% 615,38% 338,98% 225,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...