Visa allt om Allredovisning i Limhamn AB
Visa allt om Allredovisning i Limhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 44 217 282 180 52 182 48 64
Övrig omsättning - - - - - - 8 118 - -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -59 -48 91 113 73 -18 22 -16 -63
Resultat efter finansnetto -58 -59 -48 91 113 73 -18 22 -16 -63
Årets resultat -58 -59 -48 91 113 73 -18 22 -16 -62
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 44 49 61 77 65 81 90 70 58
Omsättningstillgångar 143 473 500 613 328 197 70 84 80 200
Tillgångar 183 517 550 675 404 262 151 174 150 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51 53 192 216 127 55 73 50 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 87 87 87 133
Kortfristiga skulder 132 466 497 483 189 134 10 14 13 59
Skulder och eget kapital 183 517 550 675 404 262 151 174 150 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 44 217 282 180 60 300 48 64
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -54 -54 -36 106 146 89 -9 32 -8 -49
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -79,72% -23,05% 56,67% 246,15% -71,43% 279,17% -25,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -8,73% 13,48% 27,97% 27,86% -11,92% 12,64% -10,67% -24,42%
Vinstmarginal -% -% -109,09% 41,94% 40,07% 40,56% -34,62% 12,09% -33,33% -98,44%
Bruttovinstmarginal -% -% 90,91% 98,16% 97,87% 95,56% 80,77% 100,00% 100,00% 76,56%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 6,82% 59,91% 49,29% 35,00% 115,38% 38,46% 139,58% 220,31%
Soliditet 27,87% 9,86% 9,64% 28,44% 53,47% 48,47% 36,42% 41,95% 33,33% 25,97%
Kassalikviditet 99,24% 98,28% 97,38% 122,77% 160,32% 143,28% 630,00% 535,71% 615,38% 338,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...