Visa allt om Åke Linton Recording Aktiebolag
Visa allt om Åke Linton Recording Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 640 671 740 893 478 527 530 609 403 520
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 153 54 81 157 2 158 -28 -113 113 -47
Resultat efter finansnetto 154 54 81 157 2 157 -32 -117 112 -50
Årets resultat 112 41 60 153 2 157 -32 -117 112 -50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 251 139 16 0 0 0 0 0 12 25
Omsättningstillgångar 183 262 333 491 269 293 200 219 256 100
Tillgångar 433 401 349 491 269 293 200 219 268 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 263 222 312 158 157 0 31 163 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 158 138 127 180 111 137 200 187 104 73
Skulder och eget kapital 433 401 349 491 269 293 200 219 268 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 225 310 60 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 88 106 60 180 100 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 59 69 51 85 57 99 154 64 128
Utdelning till aktieägare 120 100 0 150 0 0 0 0 15 0
Omsättning 640 671 740 893 478 527 530 609 406 520
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 671 740 893 478 527 530 609 403 520
Personalkostnader per anställd (tkr) - 169 187 135 307 208 394 514 148 391
Rörelseresultat, EBITDA 207 90 85 157 2 158 -28 -101 126 -18
Nettoomsättningförändring -4,62% -9,32% -17,13% 86,82% -9,30% -0,57% -12,97% 51,12% -22,50% -%
Du Pont-modellen 35,33% 13,47% 23,21% 31,98% 0,74% 53,92% -14,00% -51,14% 42,16% -36,80%
Vinstmarginal 23,91% 8,05% 10,95% 17,58% 0,42% 29,98% -5,28% -18,39% 28,04% -8,85%
Bruttovinstmarginal 92,19% 78,84% 67,84% 70,10% 90,38% 97,91% 95,47% 97,87% 97,02% 96,54%
Rörelsekapital/omsättning 3,91% 18,48% 27,84% 34,83% 33,05% 29,60% 0,00% 5,25% 37,72% 5,19%
Soliditet 63,51% 65,59% 63,61% 63,54% 58,74% 53,58% 0,00% 14,16% 60,82% 40,80%
Kassalikviditet 115,82% 189,86% 262,20% 272,78% 242,34% 213,87% 100,00% 117,11% 246,15% 136,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...