Visa allt om Åke Linton Recording Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 671 740 893 478 527 530 609 403 520 470
Övrig omsättning - - - - - - - 3 - 30
Rörelseresultat (EBIT) 54 81 157 2 158 -28 -113 113 -47 -23
Resultat efter finansnetto 54 81 157 2 157 -32 -117 112 -50 -25
Årets resultat 41 60 153 2 157 -32 -117 112 -50 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 16 0 0 0 0 0 12 25 54
Omsättningstillgångar 262 333 491 269 293 200 219 256 100 122
Tillgångar 401 349 491 269 293 200 219 268 125 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 222 312 158 157 0 31 163 51 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 127 180 111 137 200 187 104 73 76
Skulder och eget kapital 401 349 491 269 293 200 219 268 125 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 225 310 60 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 88 106 60 180 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 69 51 85 57 99 154 64 128 139
Utdelning till aktieägare 100 0 150 0 0 0 0 15 0 0
Omsättning 671 740 893 478 527 530 609 406 520 500
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 671 740 893 478 527 530 609 403 520 470
Personalkostnader per anställd (tkr) 169 187 135 307 208 394 514 148 391 319
Rörelseresultat, EBITDA 90 85 157 2 158 -28 -101 126 -18 12
Nettoomsättningförändring -9,32% -17,13% 86,82% -9,30% -0,57% -12,97% 51,12% -22,50% 10,64% -%
Du Pont-modellen 13,47% 23,21% 31,98% 0,74% 53,92% -14,00% -51,14% 42,16% -36,80% -13,07%
Vinstmarginal 8,05% 10,95% 17,58% 0,42% 29,98% -5,28% -18,39% 28,04% -8,85% -4,89%
Bruttovinstmarginal 78,84% 67,84% 70,10% 90,38% 97,91% 95,47% 97,87% 97,02% 96,54% 95,32%
Rörelsekapital/omsättning 18,48% 27,84% 34,83% 33,05% 29,60% 0,00% 5,25% 37,72% 5,19% 9,79%
Soliditet 65,59% 63,61% 63,54% 58,74% 53,58% 0,00% 14,16% 60,82% 40,80% 57,39%
Kassalikviditet 189,86% 262,20% 272,78% 242,34% 213,87% 100,00% 117,11% 246,15% 136,99% 160,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...