Visa allt om K W Energiprodukter Aktiebolag
Visa allt om K W Energiprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 113 209 334 646 653 509 881 2 132 1 965 2 567
Övrig omsättning - 11 78 118 83 61 55 54 45 55
Rörelseresultat (EBIT) -198 -151 -295 -436 -350 -222 -84 -33 -50 87
Resultat efter finansnetto -202 -155 -299 -441 -371 -236 -92 -44 -61 70
Årets resultat -202 -155 -299 -441 -371 -236 -92 -44 -61 47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 10 14 32 29
Omsättningstillgångar 296 356 319 409 914 729 571 437 624 881
Tillgångar 296 356 319 409 914 729 581 451 656 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 57 57 56 56 67 53 60 104 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 99 0 0 0 42
Kortfristiga skulder 240 300 263 353 857 563 528 392 552 694
Skulder och eget kapital 296 356 319 409 914 729 581 451 656 910
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 60 60 60 60 65 128 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 30 60 0 0 6 14 88 33 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 4 11 11 10 23 27 64 68 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 113 220 412 764 736 570 936 2 186 2 010 2 622
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 113 209 334 646 653 509 881 2 132 1 965 2 567
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 64 137 128 127 148 184 300 248 425
Rörelseresultat, EBITDA -198 -151 -295 -436 -350 -212 -80 -15 -33 103
Nettoomsättningförändring -45,93% -37,43% -48,30% -1,07% 28,29% -42,22% -58,68% 8,50% -23,45% -%
Du Pont-modellen -66,89% -42,42% -92,16% -106,60% -38,29% -30,32% -13,77% -7,32% -7,62% 9,56%
Vinstmarginal -175,22% -72,25% -88,02% -67,49% -53,60% -43,42% -9,08% -1,55% -2,54% 3,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,16% 34,76% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,56% 26,79% 16,77% 8,67% 8,73% 32,61% 4,88% 2,11% 3,66% 7,28%
Soliditet 19,26% 16,01% 17,87% 13,69% 6,13% 9,19% 9,12% 13,30% 15,85% 19,12%
Kassalikviditet 60,42% 61,67% 26,62% 37,11% 67,09% 69,80% 38,07% 65,31% 81,34% 84,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...