Visa allt om Techica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274 992
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 27 20 28 51 74 38 19 26 1
Resultat efter finansnetto 56 14 8 16 33 56 15 2 6 1
Årets resultat 42 10 4 7 19 31 11 1 5 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722 657
Tillgångar 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 331 321 318 310 311 290 279 299 293
Obeskattade reserver 25 25 25 25 20 14 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 612 490 568 634 624 596 651 422 424 363
Skulder och eget kapital 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722 657
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 182 265 300 267 264 228 244 266 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 413 0 0 102 90 15 39 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 55 83 112 97 86 78 77 77 58
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 20 10 0 20 0
Omsättning 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274 992
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274 992
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 227 346 518 454 368 346 319 344 270
Rörelseresultat, EBITDA 71 27 20 28 51 74 38 19 26 1
Nettoomsättningförändring 82,21% -17,70% -8,46% -5,82% 21,88% 12,43% 4,38% -10,44% 28,43% -%
Du Pont-modellen 7,02% 3,19% 2,19% 2,87% 5,35% 8,03% 4,04% 2,71% 3,60% 0,15%
Vinstmarginal 3,36% 2,33% 1,42% 1,82% 3,12% 5,53% 3,19% 1,67% 2,04% 0,10%
Bruttovinstmarginal 46,73% 49,22% 44,85% 52,83% 48,22% 54,89% 53,06% 51,53% 47,57% 51,21%
Rörelsekapital/omsättning 18,91% 30,83% 24,59% 22,32% 20,22% 24,27% 24,35% 24,45% 23,39% 29,64%
Soliditet 38,82% 41,38% 37,14% 34,43% 34,04% 34,89% 30,82% 39,80% 41,41% 44,60%
Kassalikviditet 75,49% 56,53% 48,77% 43,22% 41,83% 42,62% 48,85% 30,09% 28,30% 26,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...