Visa allt om Techica Aktiebolag
Visa allt om Techica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 556 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 372 71 27 20 28 51 74 38 19 26
Resultat efter finansnetto 354 56 14 8 16 33 56 15 2 6
Årets resultat 227 42 10 4 7 19 31 11 1 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 212 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722
Tillgångar 1 212 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 373 331 321 318 310 311 290 279 299
Obeskattade reserver 86 25 25 25 25 20 14 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 775 612 490 568 634 624 596 651 422 424
Skulder och eget kapital 1 212 1 011 847 914 977 954 921 941 701 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 182 265 300 267 264 228 244 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 413 0 0 102 90 15 39 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 135 55 83 112 97 86 78 77 77
Utdelning till aktieägare 200 250 0 0 0 0 20 10 0 20
Omsättning 2 556 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 556 2 110 1 158 1 407 1 537 1 632 1 339 1 191 1 141 1 274
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 564 227 346 518 454 368 346 319 344
Rörelseresultat, EBITDA 372 71 27 20 28 51 74 38 19 26
Nettoomsättningförändring 21,14% 82,21% -17,70% -8,46% -5,82% 21,88% 12,43% 4,38% -10,44% -%
Du Pont-modellen 30,69% 7,02% 3,19% 2,19% 2,87% 5,35% 8,03% 4,04% 2,71% 3,60%
Vinstmarginal 14,55% 3,36% 2,33% 1,42% 1,82% 3,12% 5,53% 3,19% 1,67% 2,04%
Bruttovinstmarginal 49,10% 46,73% 49,22% 44,85% 52,83% 48,22% 54,89% 53,06% 51,53% 47,57%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 18,91% 30,83% 24,59% 22,32% 20,22% 24,27% 24,35% 24,45% 23,39%
Soliditet 34,50% 38,82% 41,38% 37,14% 34,43% 34,04% 34,89% 30,82% 39,80% 41,41%
Kassalikviditet 78,19% 75,49% 56,53% 48,77% 43,22% 41,83% 42,62% 48,85% 30,09% 28,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...