Visa allt om Britta Redin Läromedel AB
Visa allt om Britta Redin Läromedel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 166 199 235 274 409 697 447 437 423 398
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -147 -115 -61 4 137 463 273 396 396 361
Resultat efter finansnetto -145 -94 -34 66 204 491 312 593 395 368
Årets resultat -34 55 11 94 112 325 225 345 268 257
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 250 318 0 0 0 1 2 3 4
Omsättningstillgångar 2 790 3 214 3 175 3 233 3 533 3 609 3 327 3 238 2 979 2 812
Tillgångar 2 972 3 464 3 493 3 233 3 533 3 609 3 328 3 240 2 983 2 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 780 1 965 2 110 2 249 2 455 2 643 2 445 2 470 2 325 2 143
Obeskattade reserver 328 439 604 655 716 665 619 609 521 505
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 328 439 362 58 224 159 116 33 33 48
Kortfristiga skulder 535 622 417 272 138 142 148 128 103 121
Skulder och eget kapital 2 972 3 464 3 493 3 233 3 533 3 609 3 328 3 240 2 983 2 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 230 230 220 0 0 175 135 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 230 220 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 230 - 0 220 210 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 38 23 22 22 24 18 14 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 150 200 150 300 300 127 250 200 86
Omsättning 166 199 235 274 409 697 447 437 423 398
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 166 199 235 274 409 697 447 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 213 206 223 247 234 200 155 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -79 -47 -38 4 137 464 274 397 397 362
Nettoomsättningförändring -16,58% -15,32% -14,23% -33,01% -41,32% 55,93% 2,29% 3,31% 6,28% -%
Du Pont-modellen -4,88% -2,71% -0,97% 2,04% 5,77% 13,63% 9,38% 19,97% 13,41% 13,10%
Vinstmarginal -87,35% -47,24% -14,47% 24,09% 49,88% 70,59% 69,80% 148,05% 94,56% 92,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 358,43% 1 302,51% 1 173,62% 1 080,66% 830,07% 497,42% 711,19% 711,67% 679,91% 676,13%
Soliditet 68,50% 66,61% 73,89% 84,50% 84,42% 86,81% 87,18% 89,77% 90,52% 89,01%
Kassalikviditet 521,50% 516,72% 761,39% 1 188,60% 2 560,14% 2 541,55% 2 247,97% 2 529,69% 2 892,23% 2 323,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...