Visa allt om Centrumbagar'n i Köping Aktiebolag
Visa allt om Centrumbagar'n i Köping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 2 242 2 529 2 591 2 543 2 276 2 089 1 582 2 177
Övrig omsättning - - 279 2 32 1 15 - 372 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -76 356 34 296 162 27 -9 -16 291
Resultat efter finansnetto 52 -101 362 38 296 160 12 -29 -34 278
Årets resultat 31 26 208 75 106 94 12 -29 4 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 784 592 276 337 342 411 493 552 579 452
Omsättningstillgångar 25 191 688 444 572 344 149 136 144 198
Tillgångar 809 783 964 781 913 755 642 688 723 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 670 639 613 405 430 424 350 338 367 363
Obeskattade reserver 105 93 215 122 187 37 0 0 0 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 0 1 1 29 111 200 143 87
Kortfristiga skulder 29 46 136 253 296 266 182 150 213 161
Skulder och eget kapital 809 783 964 781 913 755 642 688 723 651
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 259 245 205 140 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 776 821 507 486 434 422 677 631
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 24 275 305 249 219 235 171 226 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 521 2 531 2 623 2 544 2 291 2 089 1 954 2 177
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 747 843 864 848 759 696 527 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 351 377 339 325 298 244 295 390
Rörelseresultat, EBITDA -6 -76 371 115 365 243 67 38 29 368
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -11,35% -2,39% 1,89% 11,73% 8,95% 32,05% -27,33% -%
Du Pont-modellen -% -% 37,66% 4,99% 32,53% 21,46% 4,21% -1,31% -2,21% 45,47%
Vinstmarginal -% -% 16,19% 1,54% 11,46% 6,37% 1,19% -0,43% -1,01% 13,60%
Bruttovinstmarginal -% -% 71,28% 70,46% 71,86% 69,33% 64,06% 64,10% 63,78% 70,92%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 24,62% 7,55% 10,65% 3,07% -1,45% -0,67% -4,36% 1,70%
Soliditet 92,94% 90,87% 80,99% 63,37% 62,19% 59,77% 54,52% 49,13% 50,76% 60,18%
Kassalikviditet 86,21% 415,22% 505,88% 151,78% 173,65% 109,40% 47,25% 60,00% 48,36% 103,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...