Visa allt om Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 25 3 141 3 184 3 763 3 135
Övrig omsättning - - - - 61 58 156 168 197 187
Rörelseresultat (EBIT) -22 -36 -55 -66 -32 -813 109 438 482 327
Resultat efter finansnetto 15 -68 -55 -64 -75 86 112 477 496 341
Årets resultat 15 -68 -55 -64 -75 58 30 337 340 231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 65 0 30 39 48
Omsättningstillgångar 190 203 111 266 489 906 1 595 1 907 1 904 2 083
Tillgångar 190 203 111 266 489 970 1 595 1 937 1 943 2 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 137 85 240 447 687 984 1 255 1 276 1 413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 65 26 26 42 284 611 682 667 719
Skulder och eget kapital 190 203 111 266 489 970 1 595 1 937 1 943 2 132
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 4 4 413 600 610 557 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 161 782 540 824 689
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 1 1 182 507 557 607 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 143 0 355 301 358 477
Omsättning 0 0 0 0 61 83 3 297 3 352 3 960 3 322
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 25 1 047 1 061 1 254 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 15 33 693 676 611 723 571
Rörelseresultat, EBITDA -22 -36 -55 -66 -32 -813 112 447 491 342
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -99,20% -1,35% -15,39% 20,03% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 8,87% 6,96% 24,63% 25,63% 15,99%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 344,00% 3,53% 14,98% 13,23% 10,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 2 488,00% 31,33% 38,47% 32,87% 43,51%
Soliditet 80,00% 67,49% 76,58% 90,23% 91,41% 70,82% 61,69% 64,79% 65,67% 66,28%
Kassalikviditet 500,00% 312,31% 426,92% 1 023,08% 1 164,29% 319,01% 261,05% 279,62% 285,46% 289,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...