Visa allt om System Hall AB
Visa allt om System Hall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 69 398 107 747 66 970 65 984 83 048 84 516 80 421 86 067 74 251 60 740
Övrig omsättning 58 244 - 64 118 1 314 43 440 21 211
Rörelseresultat (EBIT) 1 087 -419 -7 120 230 1 852 233 4 748 7 977 5 534 2 213
Resultat efter finansnetto 716 -1 004 -7 442 95 4 473 -530 5 240 8 126 5 547 2 195
Årets resultat 683 -1 304 -3 373 3 3 766 52 2 900 4 508 3 207 2 017
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 148 11 023 12 143 12 016 12 172 11 043 10 502 4 314 4 136 4 055
Omsättningstillgångar 14 453 20 873 19 668 19 753 28 288 22 582 23 841 37 596 21 953 17 891
Tillgångar 24 601 31 896 31 812 31 769 40 460 33 625 34 343 41 910 26 089 21 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 430 335 4 243 6 240 2 474 6 422 7 521 6 514 5 307
Obeskattade reserver 153 153 153 4 371 4 771 4 491 5 604 4 399 2 619 1 609
Avsättningar (tkr) 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 609 8 047 3 970 1 481 49 0 302 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 731 23 266 27 354 21 674 29 400 26 660 22 015 29 990 16 956 15 030
Skulder och eget kapital 24 601 31 896 31 812 31 769 40 460 33 625 34 343 41 910 26 089 21 946
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 1 581 1 509 1 444 1 931 1 843 1 007 1 012
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 435 14 986 12 349 8 505 9 936 7 508 7 454 7 741 5 885 6 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 806 6 677 5 829 4 803 5 342 3 993 4 323 4 278 3 340 2 990
Utdelning till aktieägare 0 0 0 535 0 0 4 000 4 000 1 500 2 000
Omsättning 69 456 107 991 66 970 66 048 83 166 85 830 80 464 86 507 74 272 60 951
Nyckeltal
Antal anställda 20 22 23 26 24 21 21 21 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 470 4 898 2 912 2 538 3 460 4 025 3 830 4 098 3 713 3 037
Personalkostnader per anställd (tkr) 812 1 015 789 577 713 623 669 682 545 547
Rörelseresultat, EBITDA 2 106 1 001 -6 196 1 090 2 662 832 5 171 8 372 5 933 2 911
Nettoomsättningförändring -35,59% 60,89% 1,49% -20,55% -1,74% 5,09% -6,56% 15,91% 22,24% -%
Du Pont-modellen 4,43% -1,30% -22,36% 0,79% 11,61% -1,15% 16,16% 20,01% 21,84% 10,43%
Vinstmarginal 1,57% -0,39% -10,62% 0,38% 5,65% -0,46% 6,90% 9,74% 7,67% 3,77%
Bruttovinstmarginal 36,37% 40,24% 25,42% 34,21% 24,03% 34,23% 28,94% 27,73% 30,10% 37,30%
Rörelsekapital/omsättning 1,04% -2,22% -11,48% -2,91% -1,34% -4,83% 2,27% 8,84% 6,73% 4,71%
Soliditet 5,01% 1,72% 1,41% 23,50% 24,11% 17,20% 30,45% 25,50% 32,20% 29,46%
Kassalikviditet 90,12% 82,18% 66,08% 85,48% 91,67% 79,23% 101,68% 123,31% 122,86% 112,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...