Visa allt om PC-land i Borås Aktiebolag
Visa allt om PC-land i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 195 211 347 636 643 797 920 946 1 030 1 170
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 -3 -2 13 14 67 61 167
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -3 -3 13 14 67 63 168
Årets resultat 0 0 0 -3 -3 9 10 49 44 121
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 73 1 0 0 0 0 2 5 8
Omsättningstillgångar 199 121 191 283 324 328 351 353 364 518
Tillgångar 200 193 192 283 325 328 351 355 369 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 142 143 143 146 148 139 179 190 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 51 50 140 179 179 212 176 179 232
Skulder och eget kapital 200 193 192 283 325 328 351 355 369 526
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 281 203 206 213 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 131 46 125 358 383 222 333 335 339 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 9 18 41 44 58 96 99 151 194
Utdelning till aktieägare 0 23 0 0 0 0 0 50 60 148
Omsättning 214 211 347 636 643 797 920 946 1 030 1 170
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 98 106 174 318 322 399 460 473 515 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 79 30 77 207 217 287 312 309 340 363
Rörelseresultat, EBITDA 0 18 -1 -3 -2 13 15 70 64 172
Nettoomsättningförändring -7,58% -39,19% -45,44% -1,09% -19,32% -13,37% -2,75% -8,16% -11,97% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% -0,52% -1,06% -0,62% 3,96% 3,99% 18,87% 17,34% 32,13%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% -0,29% -0,47% -0,31% 1,63% 1,52% 7,08% 6,21% 14,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,43% 96,73% 98,12% 98,80% 99,05% 97,09% 98,12%
Rörelsekapital/omsättning 61,03% 33,18% 40,63% 22,48% 22,55% 18,70% 15,11% 18,71% 17,96% 24,44%
Soliditet 60,00% 73,58% 74,48% 50,53% 44,92% 45,12% 39,60% 50,42% 51,49% 55,89%
Kassalikviditet 248,75% 237,25% 382,00% 195,71% 175,98% 178,21% 160,38% 190,91% 193,85% 214,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...