Visa allt om PC-land i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 211 347 636 643 797 920 946 1 030 1 170 961
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -3 -2 13 14 67 61 167 115
Resultat efter finansnetto 0 0 -3 -3 13 14 67 63 168 113
Årets resultat 0 0 -3 -3 9 10 49 44 121 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 1 0 0 0 0 2 5 8 13
Omsättningstillgångar 121 191 283 324 328 351 353 364 518 484
Tillgångar 193 192 283 325 328 351 355 369 526 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 143 143 146 148 139 179 190 294 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 50 140 179 179 212 176 179 232 234
Skulder och eget kapital 193 192 283 325 328 351 355 369 526 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 281 203 206 213 311 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 46 125 358 383 222 333 335 339 244 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 9 18 41 44 58 96 99 151 194 167
Utdelning till aktieägare 23 0 0 0 0 0 50 60 148 89
Omsättning 211 347 636 643 797 920 946 1 030 1 170 961
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 106 174 318 322 399 460 473 515 585 481
Personalkostnader per anställd (tkr) 30 77 207 217 287 312 309 340 363 294
Rörelseresultat, EBITDA 18 -1 -3 -2 13 15 70 64 172 125
Nettoomsättningförändring -39,19% -45,44% -1,09% -19,32% -13,37% -2,75% -8,16% -11,97% 21,75% -%
Du Pont-modellen 0,00% -0,52% -1,06% -0,62% 3,96% 3,99% 18,87% 17,34% 32,13% 23,39%
Vinstmarginal 0,00% -0,29% -0,47% -0,31% 1,63% 1,52% 7,08% 6,21% 14,44% 12,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,43% 96,73% 98,12% 98,80% 99,05% 97,09% 98,12% 97,09%
Rörelsekapital/omsättning 33,18% 40,63% 22,48% 22,55% 18,70% 15,11% 18,71% 17,96% 24,44% 26,01%
Soliditet 73,58% 74,48% 50,53% 44,92% 45,12% 39,60% 50,42% 51,49% 55,89% 52,82%
Kassalikviditet 237,25% 382,00% 195,71% 175,98% 178,21% 160,38% 190,91% 193,85% 214,66% 196,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...