Visa allt om United Plastic Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 400
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -65 248
Resultat efter finansnetto 0 5 0 0 0 0 0 0 -65 221
Årets resultat 0 5 0 14 0 0 0 0 0 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättningstillgångar 686 686 686 686 686 686 686 686 686 696
Tillgångar 686 686 686 686 686 686 686 686 686 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 680 680 675 675 661 661 661 661 661 661
Obeskattade reserver 6 6 6 6 25 25 25 25 25 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10
Skulder och eget kapital 686 686 686 686 686 686 686 686 686 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,81% 99,81% 99,08% 99,04% 99,04% 99,04% 99,04% 98,98% 98,98% 95,37%
Kassalikviditet -% -% 13 720,00% 13 720,00% -% -% -% -% -% 6 960,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...