Visa allt om Beta Design Aktiebolag
Visa allt om Beta Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 254 267 310 338 322 185 195 115 15 25
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 93 121 170 88 69 145 107 8 1
Resultat efter finansnetto 84 93 121 170 88 26 144 134 17 6
Årets resultat 63 71 92 122 62 18 107 134 17 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 43 46 15 5
Omsättningstillgångar 221 246 263 308 220 260 280 236 106 98
Tillgångar 221 246 263 308 220 260 323 282 120 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 191 213 242 187 174 257 250 116 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 54 51 66 34 86 67 33 4 5
Skulder och eget kapital 221 246 263 308 220 260 323 282 120 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 63 68 92 122 66 50 100 100 0 0
Omsättning 254 267 310 338 322 185 195 115 15 25
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 84 93 121 170 88 69 145 107 8 17
Nettoomsättningförändring -4,87% -13,87% -8,28% 4,97% 74,05% -5,13% 69,57% 666,67% -40,00% -%
Du Pont-modellen 38,01% 37,80% 46,01% 55,19% 40,00% 26,54% 44,58% 47,16% 14,17% 5,77%
Vinstmarginal 33,07% 34,83% 39,03% 50,30% 27,33% 37,30% 73,85% 115,65% 113,33% 24,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,62% 71,91% 68,39% 71,60% 57,76% 94,05% 109,23% 176,52% 680,00% 372,00%
Soliditet 84,16% 77,64% 80,99% 78,57% 85,00% 66,92% 79,57% 88,65% 96,67% 94,23%
Kassalikviditet 650,00% 455,56% 515,69% 466,67% 647,06% 302,33% 417,91% 715,15% 2 650,00% 1 960,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...