Visa allt om Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB
Visa allt om Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 692 849 946
Övrig omsättning 291 531 360 308 - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 348 -5 227 -6 385 -11 360 -2 359 0 3 173 -11 -8
Resultat efter finansnetto -8 798 -6 929 -8 195 -13 455 -2 357 0 4 182 7 1
Årets resultat 0 0 -9 284 -14 482 -8 956 0 3 131 5 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 517 70 366 63 285 37 930 40 265 0 0 0 7 14
Omsättningstillgångar 214 1 001 2 875 23 081 12 337 179 188 415 871 855
Tillgångar 78 731 71 367 66 160 61 011 52 602 179 188 415 878 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 179 179 179 179 179 179 179 179 174
Obeskattade reserver 28 915 23 206 19 698 15 990 9 795 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 286 287
Kortfristiga skulder 49 637 47 982 46 283 44 842 42 628 0 9 236 413 408
Skulder och eget kapital 78 731 71 367 66 160 61 011 52 602 179 188 415 878 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 439 399
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 988 798 1 355 1 752 - 0 0 238 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 280 176 336 487 - 0 0 198 293 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 291 531 360 308 0 0 8 692 849 946
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 2 7 - - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 692 849 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 684 196 846 320 - - - 436 733 682
Rörelseresultat, EBITDA -4 992 -2 871 -4 037 -9 025 -24 0 3 180 -4 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -18,49% -10,25% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 46,02% 0,80% 0,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 27,60% 0,82% 0,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 25,87% 53,95% 47,25%
Soliditet 28,87% 25,61% 23,49% 19,61% 14,06% 100,00% 95,21% 43,13% 20,39% 20,02%
Kassalikviditet 0,43% 2,09% 6,21% 51,47% 28,94% -% 2 088,89% 175,85% 210,90% 209,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...