Visa allt om Skarastrand AB
Visa allt om Skarastrand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 64 64 69 0 0 0 0 2 898 3 823
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 428 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 -11 29 37 -679 -11 -14 -95 3 394 -45
Resultat efter finansnetto 2 -10 31 46 -679 -15 -19 -123 3 394 -64
Årets resultat 2 -10 26 233 -679 -15 -16 -2 2 450 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
Omsättningstillgångar 785 790 796 783 643 1 421 1 586 1 676 4 349 1 753
Tillgångar 785 790 796 783 643 1 421 1 586 1 676 4 349 2 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 771 769 779 753 520 1 198 1 373 1 590 3 196 746
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 131 142
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 12 8 9 109 209 199 44 11 170
Kortfristiga skulder 4 9 9 21 14 14 14 43 1 011 973
Skulder och eget kapital 785 790 796 783 643 1 421 1 586 1 676 4 349 2 031
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 111 966
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 374 797
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 606 1 073
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 160 200 1 604 0
Omsättning 60 64 64 69 0 0 0 0 5 326 3 826
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 966 765
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 377 577
Rörelseresultat, EBITDA 1 -11 29 37 -679 -11 -14 -95 3 394 12
Nettoomsättningförändring -6,25% 0,00% -7,25% -% -% -% -% -100,00% -24,20% -%
Du Pont-modellen 0,25% -1,27% 3,77% 6,00% -% -% -% -% 78,22% -2,12%
Vinstmarginal 3,33% -15,62% 46,88% 68,12% -% -% -% -% 117,39% -1,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 301,67% 1 220,31% 1 229,69% 1 104,35% -% -% -% -% 115,18% 20,40%
Soliditet 98,22% 97,34% 97,86% 96,17% 80,87% 84,31% 86,57% 94,87% 75,66% 41,76%
Kassalikviditet 19 625,00% 8 777,78% 8 844,44% 3 728,57% 4 592,86% 10 150,00% 11 328,57% 3 897,67% 430,17% 180,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...