Visa allt om Coiffeuse Aktiebolag
Visa allt om Coiffeuse Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 853 559 42 102 125 43 126 153 131 114
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 23 -22 -21 26 15 -54 11 0 56
Resultat efter finansnetto 6 23 -22 -21 26 15 -55 13 0 56
Årets resultat 6 23 -22 -21 26 15 -55 13 2 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 15 17 19 22 26 25
Omsättningstillgångar 296 210 73 80 108 59 23 85 55 85
Tillgångar 307 222 85 92 123 76 42 107 81 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 60 37 59 80 54 -14 41 28 25
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 242 162 48 33 43 22 56 66 53 82
Skulder och eget kapital 307 222 85 92 123 76 42 107 81 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 101 77 67 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 718 442 26 74 49 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 45 3 8 16 0 48 41 20 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 853 560 42 102 125 43 126 153 131 114
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 427 280 42 102 125 43 126 153 131 114
Personalkostnader per anställd (tkr) 396 247 28 81 65 - 150 117 86 34
Rörelseresultat, EBITDA 6 23 -22 -17 28 17 -51 14 6 57
Nettoomsättningförändring 52,59% 1 230,95% -58,82% -18,40% 190,70% -65,87% -17,65% 16,79% 14,91% -%
Du Pont-modellen 1,95% 10,36% -25,88% -22,83% 21,14% 19,74% -128,57% 13,08% 0,00% 50,91%
Vinstmarginal 0,70% 4,11% -52,38% -20,59% 20,80% 34,88% -42,86% 9,15% 0,00% 49,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,33% 8,59% 59,52% 46,08% 52,00% 86,05% -26,19% 12,42% 1,53% 2,63%
Soliditet 21,17% 27,03% 43,53% 64,13% 65,04% 71,05% -33,33% 38,32% 34,57% 24,04%
Kassalikviditet 122,31% 129,63% 152,08% 242,42% 251,16% 268,18% 41,07% 128,79% 103,77% 103,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...