Visa allt om J.B Bengtsson AB
Visa allt om J.B Bengtsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 66 113 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 73 -4 -4 -11 -10 -18 -46 -79 -80
Resultat efter finansnetto 34 73 229 59 -10 -10 6 -46 -81 1 584
Årets resultat 26 57 193 59 -10 -10 6 -46 -81 1 499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 219 740 740 540 2 316 2 316 2 316 2 302 2 302 2 278
Omsättningstillgångar 50 799 1 005 1 483 34 33 33 39 207 364
Tillgångar 1 268 1 539 1 745 2 023 2 350 2 349 2 349 2 341 2 508 2 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 163 1 437 1 680 1 487 2 029 2 039 2 048 2 042 2 089 2 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 102 65 536 321 310 300 298 420 382
Skulder och eget kapital 1 268 1 539 1 745 2 023 2 350 2 349 2 349 2 341 2 508 2 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 300 300 0 600 0 0 0 0 90
Omsättning 66 113 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 34 73 -4 -4 -8 -10 -18 -46 -79 -80
Nettoomsättningförändring -41,59% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,68% 4,74% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 51,52% 64,60% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -83,33% 616,81% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,72% 93,37% 96,28% 73,50% 86,34% 86,80% 87,19% 87,23% 83,29% 85,54%
Kassalikviditet 47,62% 783,33% 1 546,15% 276,68% 10,59% 10,65% 11,00% 13,09% 49,29% 95,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...