Visa allt om Ekonom M. Forsbergs Förvaltnings AB
Visa allt om Ekonom M. Forsbergs Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 15 17 11 16 13 14 7 0 1 088
Övrig omsättning - - 1 - - - - 44 151 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -14 -6 -9 -11 -4 0 44 57 11
Resultat efter finansnetto -7 -22 -15 -18 -20 16 -3 31 209 -27
Årets resultat 0 0 0 -1 -1 30 10 16 197 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 150 1 150 1 154 1 158 1 162 1 166 1 150 1 150 1 150 1 159
Omsättningstillgångar 128 120 106 85 72 60 31 17 44 624
Tillgångar 1 278 1 270 1 260 1 243 1 234 1 226 1 181 1 167 1 194 1 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 871 881 880 881 882 853 852 835 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 246 245 245 244 243 243 242 197 187 355
Kortfristiga skulder 160 154 134 118 109 101 87 110 171 790
Skulder och eget kapital 1 278 1 270 1 260 1 243 1 234 1 226 1 181 1 167 1 194 1 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 5 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 10 25 254
Utdelning till aktieägare 0 0 10 0 0 0 0 9 0 0
Omsättning 13 15 18 11 16 13 14 51 151 1 088
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 363
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 299
Rörelseresultat, EBITDA 1 -10 -2 -5 -7 -4 0 44 57 16
Nettoomsättningförändring -13,33% -11,76% 54,55% -31,25% 23,08% -7,14% 100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,08% -1,10% -0,48% -0,72% -0,89% 2,12% 1,02% 3,94% -% 0,67%
Vinstmarginal 7,69% -93,33% -35,29% -81,82% -68,75% 200,00% 85,71% 657,14% -% 1,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -246,15% -226,67% -164,71% -300,00% -231,25% -315,38% -400,00% -1 328,57% -% -15,26%
Soliditet 68,15% 68,58% 69,92% 70,80% 71,39% 71,94% 72,23% 73,50% 69,93% 35,76%
Kassalikviditet 80,00% 77,92% 79,10% 72,03% 66,06% 59,41% 35,63% 15,45% 25,73% 78,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...