Visa allt om Greencarrier Liner Agency Holding AB
Visa allt om Greencarrier Liner Agency Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 164 14 494 14 030 9 830 30 913 17 079 8 838 19 787 20 104 8 106
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 967 1 529 -124 720 1 619 527 -521 1 403 1 264 100
Resultat efter finansnetto 960 1 521 -115 717 1 624 528 -511 1 433 1 318 181
Årets resultat 0 5 1 6 4 5 4 1 22 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 252 279 27 27 27 44 68 93 121 88
Omsättningstillgångar 4 674 4 531 3 409 4 465 6 572 5 765 2 706 5 118 5 588 4 880
Tillgångar 4 926 4 811 3 436 4 493 6 599 5 809 2 774 5 211 5 710 4 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 413 1 414 1 409 1 408 1 402 1 398 1 392 1 389 1 388 1 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 512 3 397 2 027 3 085 5 197 4 411 1 381 3 823 4 322 3 602
Skulder och eget kapital 4 926 4 811 3 436 4 493 6 599 5 809 2 774 5 211 5 710 4 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 164 14 494 14 030 9 830 30 913 17 079 8 838 19 787 20 104 8 106
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 994 1 529 -124 720 1 636 550 -498 1 431 1 294 131
Nettoomsättningförändring -9,18% 3,31% 42,73% -68,20% 81,00% 93,25% -55,33% -1,58% 148,01% -%
Du Pont-modellen 19,69% 31,86% -2,97% 16,31% 24,75% 9,12% -18,42% 27,56% 23,26% 3,64%
Vinstmarginal 7,37% 10,58% -0,73% 7,46% 5,28% 3,10% -5,78% 7,26% 6,61% 2,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,83% 7,82% 9,85% 14,04% 4,45% 7,93% 14,99% 6,54% 6,30% 15,77%
Soliditet 28,68% 29,39% 41,01% 31,34% 21,25% 24,07% 50,18% 26,66% 24,31% 27,50%
Kassalikviditet 133,09% 133,38% 168,18% 144,73% 126,46% 130,70% 195,94% 133,87% 129,29% 135,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...