Visa allt om Fanér Aktiebolag Mjölby Intarsia

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 037 1 418 568 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 529 1 014 399 0 0 0 -1 0 50 0
Resultat efter finansnetto 1 33 -1 015 0 0 0 -1 -1 50 0
Årets resultat -3 334 -34 -1 034 0 0 0 -1 -1 36 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 000 14 039 14 367 102 0 0 0 52 52 103
Omsättningstillgångar 1 181 410 188 0 102 102 102 51 52 1
Tillgångar 21 181 14 449 14 554 102 102 102 102 103 104 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 089 1 034 1 068 102 102 102 102 103 104 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 600 11 250 11 750 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 640 2 165 1 736 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 21 181 14 449 14 554 102 102 102 102 103 104 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-10
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 037 1 418 568 0 0 0 0 0 50 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 759 1 342 542 0 0 0 -1 0 50 0
Nettoomsättningförändring 43,65% 149,65% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,09% 5,11% -4,83% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 32,11% 52,12% -123,77% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -218,90% -123,77% -272,54% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,31% 7,16% 7,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 20,94% 18,94% 10,83% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...