Visa allt om Fanér Aktiebolag Mjölby Intarsia
Visa allt om Fanér Aktiebolag Mjölby Intarsia

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 037 1 418 568 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 529 1 014 399 0 0 0 -1 0 50 0
Resultat efter finansnetto 1 33 -1 015 0 0 0 -1 -1 50 0
Årets resultat -3 334 -34 -1 034 0 0 0 -1 -1 36 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 000 14 039 14 367 102 0 0 0 52 52 103
Omsättningstillgångar 1 181 410 188 0 102 102 102 51 52 1
Tillgångar 21 181 14 449 14 554 102 102 102 102 103 104 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 089 1 034 1 068 102 102 102 102 103 104 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 600 11 250 11 750 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 640 2 165 1 736 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 21 181 14 449 14 554 102 102 102 102 103 104 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-10
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 037 1 418 568 0 0 0 0 0 50 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 759 1 342 542 0 0 0 -1 0 50 0
Nettoomsättningförändring 43,65% 149,65% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,09% 5,11% -4,83% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 32,11% 52,12% -123,77% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -218,90% -123,77% -272,54% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 19,31% 7,16% 7,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 20,94% 18,94% 10,83% -% -% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...