Visa allt om TORNAVISTOR AB
Visa allt om TORNAVISTOR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 0 0 0 0 0 0 0 995 883
Övrig omsättning 7 10 6 7 6 9 5 9 7 12
Rörelseresultat (EBIT) -6 -22 -13 -11 -16 -21 -15 -15 -76 33
Resultat efter finansnetto 675 425 192 93 772 105 67 118 3 915 543
Årets resultat 394 248 111 37 427 77 50 74 3 140 396
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Omsättningstillgångar 6 985 6 591 6 423 6 385 6 568 5 948 5 936 6 292 7 559 3 555
Tillgångar 6 985 6 591 6 423 6 385 6 568 5 948 5 936 6 292 7 559 3 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 354 6 160 6 112 6 126 6 214 5 912 5 920 5 955 5 966 2 911
Obeskattade reserver 539 370 264 0 0 0 0 0 0 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 216 193 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 62 47 43 162 36 17 337 1 592 265
Skulder och eget kapital 6 985 6 591 6 423 6 385 6 568 5 948 5 936 6 292 7 559 3 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 74 252
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 120 123
Utdelning till aktieägare 500 200 200 125 125 125 85 85 85 85
Omsättning 13 10 6 7 6 9 5 9 1 002 895
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 995 883
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 496 584
Rörelseresultat, EBITDA -6 -22 -13 -11 -16 -21 -15 -15 -67 38
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 12,68% -%
Du Pont-modellen 9,66% -% -% -% -% -% -% -% 54,46% 20,47%
Vinstmarginal 11 250,00% -% -% -% -% -% -% -% 413,77% 82,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 51,46% 83,81%
Rörelsekapital/omsättning 114 883,33% -% -% -% -% -% -% -% 599,70% 372,59%
Soliditet 96,99% 97,84% 98,36% 95,94% 94,61% 99,39% 99,73% 94,64% 78,93% 89,51%
Kassalikviditet 7 592,39% 10 630,65% 13 665,96% 14 848,84% 4 054,32% 16 522,22% 34 917,65% 1 867,06% 474,81% 1 212,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...