Visa allt om SÅT Aktiebolag
Visa allt om SÅT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 742 3 674 3 559 2 969 4 670 3 154 3 391 4 636 4 226 3 078
Övrig omsättning 500 - 3 69 70 110 145 93 118 14
Rörelseresultat (EBIT) 419 131 175 209 345 159 131 -760 248 175
Resultat efter finansnetto 381 75 78 111 234 56 36 -917 88 -7
Årets resultat 381 75 78 111 234 56 36 -917 88 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 694 1 790 1 779 1 896 1 999 2 041 2 081 2 198 2 936 3 023
Omsättningstillgångar 790 742 746 793 618 669 528 427 807 416
Tillgångar 2 485 2 533 2 525 2 690 2 618 2 710 2 610 2 625 3 742 3 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 578 1 197 1 122 1 044 933 699 144 108 205 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 556 878 970 1 113 1 409 1 510 2 034 1 807 2 605 2 578
Kortfristiga skulder 351 458 433 532 275 501 432 710 932 744
Skulder och eget kapital 2 485 2 533 2 525 2 690 2 618 2 710 2 610 2 625 3 742 3 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 291 675 558 360 465 423 439 523 497 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 175 151 94 120 119 96 125 111 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 242 3 674 3 562 3 038 4 740 3 264 3 536 4 729 4 344 3 092
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 371 1 225 1 186 1 485 1 557 1 051 1 130 1 545 1 409 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) 220 301 249 256 214 192 190 230 213 202
Rörelseresultat, EBITDA 491 224 264 322 467 282 247 37 389 330
Nettoomsättningförändring -25,37% 3,23% 19,87% -36,42% 48,07% -6,99% -26,86% 9,70% 37,30% -%
Du Pont-modellen 16,86% 5,17% 6,97% 7,77% 13,18% 5,87% 5,02% -28,95% 6,63% 5,12%
Vinstmarginal 15,28% 3,57% 4,95% 7,04% 7,39% 5,04% 3,86% -16,39% 5,87% 5,72%
Bruttovinstmarginal 54,81% 66,88% 64,15% 65,64% 48,16% 58,40% 55,65% 45,13% 59,42% 77,97%
Rörelsekapital/omsättning 16,01% 7,73% 8,79% 8,79% 7,34% 5,33% 2,83% -6,10% -2,96% -10,66%
Soliditet 63,50% 47,26% 44,44% 38,81% 35,64% 25,79% 5,52% 4,11% 5,48% 3,40%
Kassalikviditet 29,63% 64,85% 62,59% 83,65% 113,09% 70,26% 38,43% 40,14% 63,09% 31,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...