Visa allt om Livex Aktiebolag
Visa allt om Livex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -8 -16 -15 -16 -15 -31 -11 -14 -17
Resultat efter finansnetto -4 -8 -15 -15 -14 -14 -29 -5 -5 -11
Årets resultat -4 -8 -15 -15 -14 -14 -29 -5 -5 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Omsättningstillgångar 162 166 180 195 212 227 262 287 295 300
Tillgångar 173 177 191 206 223 238 273 298 306 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 170 178 193 207 222 258 287 292 297
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 13 13 15 17 15 12 14 14
Skulder och eget kapital 173 177 191 206 223 238 273 298 306 311
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -8 -16 -15 -16 -15 -31 -11 -14 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,38% 96,05% 93,19% 93,69% 92,83% 93,28% 94,51% 96,31% 95,42% 95,50%
Kassalikviditet 2 025,00% 2 075,00% 1 384,62% 1 500,00% 1 413,33% 1 335,29% 1 746,67% 2 391,67% 2 107,14% 2 142,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...