Visa allt om Environnet Aktiebolag
Visa allt om Environnet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 151 102 994 789 690 410 567 620 638
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 -84 -153 601 351 341 -12 134 201 163
Resultat efter finansnetto -129 -80 -143 619 353 340 -12 135 201 164
Årets resultat 16 7 16 344 190 192 -13 72 108 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 58 107 128 178 40 22 13 8
Omsättningstillgångar 1 308 1 455 1 483 1 786 1 221 771 756 816 808 471
Tillgångar 1 308 1 464 1 541 1 893 1 350 949 796 837 821 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 296 1 280 1 273 1 257 913 723 531 544 472 364
Obeskattade reserver 0 150 240 406 256 166 84 84 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 34 28 230 180 60 180 210 299 116
Skulder och eget kapital 1 308 1 464 1 541 1 893 1 350 949 796 837 821 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 13 0 0 100 75 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 35 35 0 0 0 0 0 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 4 10 12 9 21 58 54 48 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 151 102 994 789 690 410 567 620 638
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 151 102 994 789 690 410 567 620 638
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 19 17 115 9 25 178 154 120 77
Rörelseresultat, EBITDA -121 -35 -105 657 400 390 1 141 209 174
Nettoomsättningförändring -100,00% 48,04% -89,74% 25,98% 14,35% 68,29% -27,69% -8,55% -2,82% -%
Du Pont-modellen -% -5,53% -9,28% 32,70% 26,22% 35,93% -1,51% 16,25% 24,60% 34,17%
Vinstmarginal -% -53,64% -140,20% 62,27% 44,87% 49,42% -2,93% 23,99% 32,58% 25,71%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 65,69% 98,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 941,06% 1 426,47% 156,54% 131,94% 103,04% 140,49% 106,88% 82,10% 55,64%
Soliditet 99,08% 95,42% 94,76% 82,21% 81,61% 89,08% 74,49% 72,22% 61,88% 75,83%
Kassalikviditet 10 900,00% 4 279,41% 5 296,43% 776,52% 678,33% 1 285,00% 420,00% 388,57% 270,23% 406,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...