Visa allt om Tortan Privatekonomi Aktiebolag
Visa allt om Tortan Privatekonomi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 173 185 226 219 225 235 228 269 223 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 33 55 169 175 181 150 115 178 192
Resultat efter finansnetto 84 82 78 -13 -331 236 127 -379 158 13
Årets resultat 96 76 82 0 -19 129 69 -162 85 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 197 1 350 1 146 857 1 295 1 466 1 197 1 198 1 451 722
Omsättningstillgångar 1 298 596 866 482 629 672 578 505 688 1 068
Tillgångar 2 494 1 946 2 012 1 340 1 924 2 138 1 775 1 702 2 139 1 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 227 233 151 151 253 124 55 265 180
Obeskattade reserver 205 225 232 250 237 212 151 119 93 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 052 1 436 1 251 846 1 434 1 540 1 388 1 425 1 518 1 418
Kortfristiga skulder 40 58 295 92 102 133 111 101 262 138
Skulder och eget kapital 2 494 1 946 2 012 1 340 1 924 2 138 1 775 1 702 2 139 1 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 14 0 0 48 0
Omsättning 173 185 226 219 225 235 228 269 223 239
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 87 93 113 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 53 54 53 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 34 56 171 179 183 152 118 182 193
Nettoomsättningförändring -6,49% -18,14% 3,20% -2,67% -4,26% 3,07% -15,24% 20,63% -6,69% -%
Du Pont-modellen 4,89% 5,76% 5,96% 15,45% 10,97% 13,52% 9,80% 9,40% 9,68% 11,51%
Vinstmarginal 70,52% 60,54% 53,10% 94,52% 93,78% 122,98% 76,32% 59,48% 92,83% 86,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,46% 99,12% 99,54% 99,11% 97,02% 85,96% 60,59% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 727,17% 290,81% 252,65% 178,08% 234,22% 229,36% 204,82% 150,19% 191,03% 389,12%
Soliditet 14,31% 20,68% 20,57% 25,02% 16,93% 19,14% 13,26% 8,27% 15,52% 12,19%
Kassalikviditet 3 245,00% 1 027,59% 293,56% 523,91% 616,67% 505,26% 520,72% 500,00% 262,60% 773,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...