Visa allt om Jofotex Aktiebolag
Visa allt om Jofotex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 890 4 764 4 606 4 959 4 691 4 715 5 322 5 474 5 394 5 680
Övrig omsättning - - - - 32 46 22 - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 182 233 248 166 149 202 196 323 2 503
Resultat efter finansnetto 144 167 212 124 90 111 79 208 -99 439
Årets resultat 112 131 165 81 66 71 47 139 3 219
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 7 12
Omsättningstillgångar 3 219 3 102 3 611 3 622 3 575 3 663 3 765 3 920 3 600 3 265
Tillgångar 3 219 3 102 3 611 3 622 3 575 3 663 3 767 3 923 3 607 3 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 878 1 766 1 636 1 471 1 390 1 323 1 252 1 205 1 070 1 071
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 221 212 185 225 440 294 285 272 260 259
Kortfristiga skulder 1 121 1 125 1 791 1 927 1 745 2 046 2 230 2 446 2 277 1 828
Skulder och eget kapital 3 219 3 102 3 611 3 622 3 575 3 663 3 767 3 923 3 607 3 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 417 492 477 492 583 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 1 076 1 009 992 1 021 637 552 807 713 711 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 416 311 316 356 334 418 533 523 570 472
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Omsättning 4 890 4 764 4 606 4 959 4 723 4 761 5 344 5 474 5 394 5 686
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 - 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 978 953 921 - 1 173 1 179 1 331 1 369 1 349 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 266 265 - 349 367 455 437 467 405
Rörelseresultat, EBITDA 182 233 248 166 149 203 197 327 7 510
Nettoomsättningförändring 2,64% 3,43% -7,12% 5,71% -0,51% -11,41% -2,78% 1,48% -5,04% -%
Du Pont-modellen 5,65% 7,51% 6,92% 4,58% 4,17% 5,51% 5,20% 8,26% 0,06% 15,35%
Vinstmarginal 3,72% 4,89% 5,43% 3,35% 3,18% 4,28% 3,68% 5,92% 0,04% 8,86%
Bruttovinstmarginal 51,98% 52,20% 52,17% 52,01% 51,99% 51,35% 51,71% 51,88% 52,35% 51,99%
Rörelsekapital/omsättning 42,90% 41,50% 39,51% 34,18% 39,01% 34,29% 28,84% 26,93% 24,53% 25,30%
Soliditet 58,34% 56,93% 45,31% 40,61% 38,88% 36,12% 33,24% 30,72% 29,66% 35,30%
Kassalikviditet 4,64% 6,04% 0,78% 2,85% 4,76% 10,90% 14,57% 14,43% 12,60% 14,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...