Visa allt om EXOSTOS AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 998 4 400 5 661
Övrig omsättning 20 - - - - 1 - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -49 -8 -1 0 1 0 -48 1 403 907
Resultat efter finansnetto 35 -25 100 28 23 20 64 17 1 445 916
Årets resultat 29 -25 99 20 17 18 43 8 1 032 1 118
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 184 4 170 4 304 3 380 4 378 4 378 3 473 464 1 128 936
Omsättningstillgångar 190 250 209 1 100 206 332 1 337 4 404 4 566 3 660
Tillgångar 4 375 4 420 4 513 4 479 4 584 4 711 4 810 4 868 5 694 4 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 368 4 399 4 484 4 444 4 554 4 668 4 769 4 817 4 899 4 007
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 21 29 35 30 43 41 51 795 589
Skulder och eget kapital 4 375 4 420 4 513 4 479 4 584 4 711 4 810 4 868 5 694 4 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 184 278 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 18 54 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 209 172 576
Utdelning till aktieägare 60 60 60 60 130 130 120 90 90 140
Omsättning 20 0 0 0 0 1 0 3 000 4 400 5 661
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 2 998 2 200 2 831
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 417 279 448
Rörelseresultat, EBITDA 20 -49 -8 -1 0 1 0 -40 1 410 914
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -31,86% -22,28% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 0,43% 25,38% 20,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 0,70% 32,84% 16,23%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 20,45% 58,05% 39,07%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 145,20% 85,70% 54,25%
Soliditet 99,84% 99,52% 99,36% 99,22% 99,35% 99,09% 99,15% 98,95% 86,04% 87,18%
Kassalikviditet 2 714,29% 1 190,48% 720,69% 3 142,86% 686,67% 772,09% 3 260,98% 8 635,29% 331,95% 354,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...