Visa allt om EXOSTOS AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 998 4 400
Övrig omsättning - 20 - - - - 1 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 20 -49 -8 -1 0 1 0 -48 1 403
Resultat efter finansnetto 10 35 -25 100 28 23 20 64 17 1 445
Årets resultat 8 29 -25 99 20 17 18 43 8 1 032
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 181 4 184 4 170 4 304 3 380 4 378 4 378 3 473 464 1 128
Omsättningstillgångar 144 190 250 209 1 100 206 332 1 337 4 404 4 566
Tillgångar 4 324 4 375 4 420 4 513 4 479 4 584 4 711 4 810 4 868 5 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 316 4 368 4 399 4 484 4 444 4 554 4 668 4 769 4 817 4 899
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 7 21 29 35 30 43 41 51 795
Skulder och eget kapital 4 324 4 375 4 420 4 513 4 479 4 584 4 711 4 810 4 868 5 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 184 278
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 18 54
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 209 172
Utdelning till aktieägare 54 60 60 60 60 130 130 120 90 90
Omsättning 0 20 0 0 0 0 1 0 3 000 4 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 998 2 200
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 417 279
Rörelseresultat, EBITDA 0 20 -49 -8 -1 0 1 0 -40 1 410
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -31,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 0,43% 25,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 0,70% 32,84%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 20,45% 58,05%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 145,20% 85,70%
Soliditet 99,81% 99,84% 99,52% 99,36% 99,22% 99,35% 99,09% 99,15% 98,95% 86,04%
Kassalikviditet 1 600,00% 2 714,29% 1 190,48% 720,69% 3 142,86% 686,67% 772,09% 3 260,98% 8 635,29% 331,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...