Visa allt om Stockholms Mäklarforum Aktiebolag
Visa allt om Stockholms Mäklarforum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 189 130 426 417 588 509 977 1 229
Övrig omsättning - - - - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -74 -30 -64 24 15 11 128 92 -176 160
Resultat efter finansnetto 6 -20 -31 25 -5 18 94 91 -179 175
Årets resultat 5 -3 -7 13 10 3 49 63 -62 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 18 33 36 44 48 62 89
Omsättningstillgångar 411 424 266 240 475 593 580 511 1 027 478
Tillgångar 427 440 282 259 509 629 624 559 1 088 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 127 130 137 124 114 220 170 107 169
Obeskattade reserver 0 0 17 41 35 55 42 15 0 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Kortfristiga skulder 295 314 135 80 350 461 362 373 981 212
Skulder och eget kapital 427 440 282 259 509 629 624 559 1 088 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 125 125 136 200 317 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 25 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 8 0 19 0 39 36 43 64 100 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 0 0 189 130 426 417 588 509 977 1 246
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 189 130 426 417 588 509 977 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 33 - 79 10 198 188 220 301 434 249
Rörelseresultat, EBITDA -74 -30 -62 39 17 19 143 106 -148 190
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 45,38% -69,48% 2,16% -29,08% 15,52% -47,90% -20,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -11,35% 9,65% 2,95% 4,45% 20,51% 16,82% -16,18% 30,86%
Vinstmarginal -% -% -16,93% 19,23% 3,52% 6,71% 21,77% 18,47% -18,01% 14,24%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 69,31% 123,08% 29,34% 31,65% 37,07% 27,11% 4,71% 21,64%
Soliditet 30,91% 28,86% 50,80% 64,56% 29,43% 24,57% 40,22% 32,34% 9,83% 44,79%
Kassalikviditet 139,32% 135,03% 197,04% 300,00% 135,71% 128,63% 160,22% 137,00% 104,69% 225,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...