Visa allt om Investus i Örebro AB
Visa allt om Investus i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -4 -9 -11 -6 -8 -6 -10 -5 13
Resultat efter finansnetto 30 -4 -9 -10 -6 -8 -7 -9 -3 12
Årets resultat 30 -4 -9 -10 -6 -8 -7 -9 -3 8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0
Omsättningstillgångar 2 254 109 97 108 116 123 401 8 416 535
Tillgångar 2 254 109 97 108 116 123 401 408 416 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 87 91 101 111 116 394 401 410 413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 22 7 7 5 7 6 7 6 122
Skulder och eget kapital 2 254 109 97 108 116 123 401 408 416 535
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -4 -9 -11 -6 -8 -6 -10 -5 13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 61,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1 966,67%
Soliditet 5,19% 79,82% 93,81% 93,52% 95,69% 94,31% 98,25% 98,28% 98,56% 77,20%
Kassalikviditet 28 175,00% 495,45% 1 385,71% 1 542,86% 2 320,00% 1 757,14% 6 683,33% 114,29% 6 933,33% 438,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...