Visa allt om Skanska Group Purchasing AB
Visa allt om Skanska Group Purchasing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 53 1 229 1 049 535 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 135
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -42 17 -580 -236 -12 135
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 162 3 873 -498 315 417 346
Årets resultat 0 0 0 0 118 2 854 -339 199 310 244
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 355 12 355 12 355 12 355 12 389 16 101 12 129 17 889 14 010 12 241
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 132 132 291 3 367 486 1 280
Tillgångar 12 355 12 355 12 355 12 355 12 521 16 233 12 420 21 257 14 496 13 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 355 12 355 12 355 12 355 12 356 12 360 12 361 12 256 12 356 13 521
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 166 3 873 0 415 1 605 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 60 8 586 535 0
Skulder och eget kapital 12 355 12 355 12 355 12 355 12 521 16 233 12 420 21 257 14 496 13 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Omsättning 0 0 0 0 0 53 1 229 1 049 535 135
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -42 17 -580 -236 -12 136
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -95,69% 17,16% 96,07% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 23,85% -3,99% 1,55% 3,04% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 7 305,66% -40,36% 31,46% 82,24% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 58,49% -4,07% 0,00% 0,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 249,06% 18,80% -497,52% -9,16% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,68% 76,14% 99,52% 57,66% 85,24% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 450,00% 24,07% 90,84% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...