Visa allt om Sjöholm Fastigheter AB
Visa allt om Sjöholm Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 178 1 037 1 594 1 591 1 167 471 296 41 30 36
Övrig omsättning - 24 - - 1 175 - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -138 -33 61 90 58 160 167 -84 3 8
Resultat efter finansnetto -137 -35 61 88 60 161 167 -83 3 8
Årets resultat -137 -11 46 45 40 118 137 -83 3 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 1 1 1 22 22 22 150 126
Omsättningstillgångar 187 423 522 453 568 521 276 57 13 38
Tillgångar 187 423 522 454 568 544 298 79 163 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 297 309 263 218 242 177 40 123 120
Obeskattade reserver 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 7 9 0 25 25 25
Kortfristiga skulder 27 126 190 167 343 294 121 14 15 19
Skulder och eget kapital 187 423 522 454 568 544 298 79 163 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 336 154 0 2 2 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 70 372 692 705 58 27 0 20 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 172 290 281 161 64 0 6 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Omsättning 178 1 061 1 594 1 591 1 168 646 296 45 30 36
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 2 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 178 1 037 797 530 584 471 - 41 30 36
Personalkostnader per anställd (tkr) 103 588 499 340 285 261 - 28 2 16
Rörelseresultat, EBITDA -138 -33 61 90 74 160 167 -2 3 8
Nettoomsättningförändring -82,84% -34,94% 0,19% 36,33% 147,77% 59,12% 621,95% 36,67% -16,67% -%
Du Pont-modellen -73,80% -7,80% 11,69% 20,04% 10,74% 29,60% 56,04% -105,06% 1,84% 4,88%
Vinstmarginal -77,53% -3,18% 3,83% 5,72% 5,23% 34,18% 56,42% -202,44% 10,00% 22,22%
Bruttovinstmarginal 51,12% 78,11% 87,33% 86,05% 71,81% 79,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,89% 28,64% 20,83% 17,98% 19,28% 48,20% 52,36% 104,88% -6,67% 52,78%
Soliditet 85,56% 70,21% 62,78% 61,83% 38,38% 44,49% 59,40% 50,63% 75,46% 73,17%
Kassalikviditet 692,59% 335,71% 274,74% 271,26% 165,60% 177,21% 228,10% 407,14% 86,67% 200,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...