Visa allt om SIGMATRON Aktiebolag
Visa allt om SIGMATRON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 97 159 450 899 319 498 360 157 246 231
Övrig omsättning - - - - - - - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) -36 -43 158 361 128 255 128 -2 12 -23
Resultat efter finansnetto -33 -34 170 377 142 265 137 9 15 -16
Årets resultat 1 2 135 208 105 195 100 6 8 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 232 232 238 242 246 246 224 225 217
Omsättningstillgångar 763 808 975 917 640 632 403 336 323 462
Tillgångar 995 1 040 1 207 1 155 882 878 650 559 548 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 911 911 1 009 974 766 761 566 466 459 541
Obeskattade reserver 67 101 138 141 47 48 47 46 46 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 28 60 40 69 69 36 47 42 95
Skulder och eget kapital 995 1 040 1 207 1 155 882 878 650 559 548 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 30 - - - 0 0 0 0 0 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 60 90 90 0 0 0 0 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 3 6 9 9 0 0 0 0 0 6
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 100 0 0 0 89
Omsättning 97 159 450 899 319 498 360 157 246 261
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 97 159 450 899 319 498 360 157 246 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 34 67 100 100 - - - 2 2 29
Rörelseresultat, EBITDA -36 -43 164 369 136 263 136 5 16 -10
Nettoomsättningförändring -38,99% -64,67% -49,94% 181,82% -35,94% 38,33% 129,30% -36,18% 6,49% -%
Du Pont-modellen -3,32% -3,37% 14,08% 32,64% 16,10% 30,18% 21,08% 1,61% 2,92% -2,36%
Vinstmarginal -34,02% -22,01% 37,78% 41,94% 44,51% 53,21% 38,06% 5,73% 6,50% -6,93%
Bruttovinstmarginal 69,07% 68,55% 81,78% 69,19% 72,73% 80,92% 78,89% 82,17% 69,92% 72,29%
Rörelsekapital/omsättning 769,07% 490,57% 203,33% 97,55% 179,00% 113,05% 101,94% 184,08% 114,23% 158,87%
Soliditet 96,81% 95,17% 92,51% 93,33% 90,78% 90,70% 92,41% 89,29% 89,80% 84,24%
Kassalikviditet 4 311,76% 2 767,86% 1 568,33% 2 210,00% 871,01% 885,51% 1 066,67% 665,96% 738,10% 473,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...