Visa allt om Tillanders Livs Aktiebolag
Visa allt om Tillanders Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 388 80 513 76 615 73 495 67 711 62 342 54 310 47 449 41 818 37 874
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 124 1 556 2 620 3 023 2 809 2 740 2 261 723 154 -288
Resultat efter finansnetto 3 145 1 784 2 739 3 465 2 607 2 804 2 307 688 271 -206
Årets resultat 1 992 2 799 1 698 1 989 1 293 1 722 1 388 177 30 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 446 8 931 9 976 8 993 8 478 5 374 4 166 2 937 2 708 3 259
Omsättningstillgångar 3 941 8 989 6 885 7 144 6 692 8 421 7 128 6 131 5 360 4 662
Tillgångar 11 387 17 920 16 861 16 137 15 170 13 795 11 293 9 068 8 067 7 921
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 253 8 861 7 662 7 564 7 176 6 483 5 162 4 073 4 096 4 318
Obeskattade reserver 3 230 2 710 4 548 4 011 3 196 2 451 1 986 1 571 1 257 1 066
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 903 6 349 4 650 4 562 4 799 4 861 4 146 3 423 2 714 2 537
Skulder och eget kapital 11 387 17 920 16 861 16 137 15 170 13 795 11 293 9 068 8 067 7 921
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 210 976 1 028 638 470 402 431 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 906 8 648 6 101 5 510 4 886 4 976 3 912 3 295 3 160 3 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 670 3 034 1 998 1 892 1 843 1 819 1 474 1 584 1 872 1 431
Utdelning till aktieägare 4 000 4 600 1 600 1 600 1 600 600 400 300 0 0
Omsättning 29 388 80 513 76 615 73 495 67 711 62 342 54 310 47 449 41 818 37 874
Nyckeltal
Antal anställda 26 26 24 23 20 20 17 16 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 130 3 097 3 192 3 195 3 386 3 117 3 195 2 966 3 802 3 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 449 388 364 388 372 344 330 497 461
Rörelseresultat, EBITDA 3 273 1 987 3 112 3 526 3 305 3 241 2 648 978 374 -137
Nettoomsättningförändring -63,50% 5,09% 4,25% 8,54% 8,61% 14,79% 14,46% 13,47% 10,41% -%
Du Pont-modellen 29,11% 9,96% 16,26% 21,52% 18,95% 20,38% 20,46% 10,66% 4,29% -2,50%
Vinstmarginal 11,28% 2,22% 3,58% 4,72% 4,25% 4,51% 4,25% 2,04% 0,83% -0,52%
Bruttovinstmarginal 25,34% 16,62% 16,98% 17,68% 17,67% 17,97% 17,73% 15,59% 15,19% 14,26%
Rörelsekapital/omsättning 6,93% 3,28% 2,92% 3,51% 2,80% 5,71% 5,49% 5,71% 6,33% 5,61%
Soliditet 77,04% 61,24% 66,48% 65,19% 62,83% 60,09% 58,67% 57,39% 61,99% 64,20%
Kassalikviditet 207,09% 111,21% 110,22% 119,55% 104,27% 141,21% 139,68% 144,00% 155,71% 134,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...