Visa allt om Tellus Cykel & Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 493 3 688 3 724 3 893 4 036 3 733 3 857 3 582 3 557 3 593
Övrig omsättning 23 38 54 47 47 47 37 47 46 80
Rörelseresultat (EBIT) 7 201 53 15 36 6 14 28 1 208
Resultat efter finansnetto -20 172 27 -8 11 -19 -11 5 -18 186
Årets resultat 10 99 19 -10 6 -6 1 0 1 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 4 5 9 8 19
Omsättningstillgångar 2 498 2 623 2 433 2 239 2 227 1 942 2 154 1 927 1 845 1 730
Tillgångar 2 498 2 623 2 433 2 239 2 229 1 946 2 159 1 936 1 853 1 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 751 791 692 673 683 677 683 682 702 721
Obeskattade reserver 0 44 0 0 0 0 20 37 37 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 771 761 874 548 496 490 532 538 325 315
Kortfristiga skulder 976 1 027 867 1 018 1 049 779 924 679 789 652
Skulder och eget kapital 2 498 2 623 2 433 2 239 2 229 1 946 2 159 1 936 1 853 1 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 303 318 283 245 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 861 898 917 999 982 694 645 622 601 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 330 403 410 440 441 392 384 321 328
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 20 20
Omsättning 3 516 3 726 3 778 3 940 4 083 3 780 3 894 3 629 3 603 3 673
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 873 922 931 973 1 009 933 964 896 889 898
Personalkostnader per anställd (tkr) 318 315 339 370 370 381 353 335 302 288
Rörelseresultat, EBITDA 7 201 53 17 38 8 18 32 12 224
Nettoomsättningförändring -5,29% -0,97% -4,34% -3,54% 8,12% -3,21% 7,68% 0,70% -1,00% -%
Du Pont-modellen 0,28% 7,78% 2,22% 0,71% 1,66% 0,31% 0,69% 1,65% 0,16% 11,95%
Vinstmarginal 0,20% 5,53% 1,45% 0,41% 0,92% 0,16% 0,39% 0,89% 0,08% 5,82%
Bruttovinstmarginal 51,65% 54,28% 53,20% 54,17% 51,14% 53,44% 49,91% 52,35% 47,82% 49,21%
Rörelsekapital/omsättning 43,57% 43,28% 42,05% 31,36% 29,19% 31,15% 31,89% 34,84% 29,69% 30,00%
Soliditet 30,06% 31,46% 28,44% 30,06% 30,64% 34,79% 32,32% 36,60% 39,32% 43,69%
Kassalikviditet 47,85% 72,74% 70,24% 35,56% 51,48% 56,35% 73,27% 53,31% 57,54% 78,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...