Visa allt om Aktiebolaget Robert Haglund Eftr Textil Inredningar
Visa allt om Aktiebolaget Robert Haglund Eftr Textil Inredningar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 831 8 389 6 867 7 470 8 173 7 721 8 176 8 254 8 890 7 943
Övrig omsättning 94 94 163 - 4 17 - 32 2 81
Rörelseresultat (EBIT) 858 413 205 221 276 213 135 -70 126 439
Resultat efter finansnetto 829 410 249 215 253 159 117 -134 97 432
Årets resultat 514 221 120 114 151 73 88 -36 73 332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 282 619 362 51 114 223 415 584 387 470
Omsättningstillgångar 3 232 2 142 2 072 2 072 2 426 2 081 1 832 1 924 2 210 2 169
Tillgångar 3 514 2 761 2 435 2 123 2 540 2 304 2 247 2 506 2 598 2 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 138 1 024 903 853 1 039 958 885 797 933 960
Obeskattade reserver 692 535 420 314 261 227 186 194 291 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 30 90 150
Kortfristiga skulder 1 683 1 202 1 112 956 1 240 1 119 1 177 1 486 1 283 1 224
Skulder och eget kapital 3 514 2 761 2 435 2 123 2 540 2 304 2 247 2 506 2 598 2 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 357 368 328 367 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 267 2 018 1 751 1 613 1 842 1 397 1 407 1 446 1 397 1 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 032 842 760 706 831 759 790 751 840 651
Utdelning till aktieägare 400 400 100 70 300 70 0 0 100 100
Omsättning 10 925 8 483 7 030 7 470 8 177 7 738 8 176 8 286 8 892 8 024
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 354 1 198 981 1 067 1 168 1 103 1 022 1 032 1 111 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 415 353 322 372 356 324 317 327 338
Rörelseresultat, EBITDA 941 482 261 281 358 337 295 76 246 533
Nettoomsättningförändring 29,11% 22,16% -8,07% -8,60% 5,85% -5,57% -0,94% -7,15% 11,92% -%
Du Pont-modellen 24,42% 14,96% 10,43% 10,55% 11,02% 9,24% 6,19% -2,55% 5,04% 16,82%
Vinstmarginal 7,92% 4,92% 3,70% 3,00% 3,43% 2,76% 1,70% -0,78% 1,47% 5,59%
Bruttovinstmarginal 48,37% 51,08% 50,42% 47,66% 47,77% 47,57% 46,92% 45,86% 42,98% 48,43%
Rörelsekapital/omsättning 14,30% 11,21% 13,98% 14,94% 14,51% 12,46% 8,01% 5,31% 10,43% 11,90%
Soliditet 47,75% 52,20% 50,54% 51,08% 48,48% 48,84% 45,49% 37,38% 43,98% 44,70%
Kassalikviditet 153,42% 128,29% 126,44% 154,18% 138,95% 115,91% 91,59% 76,38% 109,35% 107,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...