Visa allt om Mid Reklambyrå AB
Visa allt om Mid Reklambyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 738 3 257 4 717 3 581 4 166 4 555 4 452 5 119 4 856 3 880
Övrig omsättning 210 57 178 - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -263 -142 88 70 66 236 99 66 37 28
Resultat efter finansnetto -265 -161 48 31 25 196 59 18 18 13
Årets resultat -265 -161 27 8 1 114 30 -3 3 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 29 38 54 76 13 18 29 27 26
Omsättningstillgångar 1 064 1 406 1 167 1 480 1 351 1 052 1 331 1 483 1 248 897
Tillgångar 1 129 1 435 1 206 1 534 1 428 1 066 1 348 1 512 1 275 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 601 311 284 276 274 161 131 134 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 298 524 393 121 418 551 48 162
Kortfristiga skulder 793 834 596 726 759 670 770 830 1 093 630
Skulder och eget kapital 1 129 1 435 1 206 1 534 1 428 1 066 1 348 1 512 1 275 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 463 360 900 869 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 917 1 343 2 060 1 689 1 701 1 005 815 879 847 1 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 178 563 861 818 763 613 482 709 793 764
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 948 3 314 4 895 3 581 4 166 4 555 4 452 5 119 4 856 3 890
Nyckeltal
Antal anställda 8 5 8 7 6 5 7 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 717 651 590 512 694 911 636 640 607 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 394 374 365 423 443 257 338 343 410
Rörelseresultat, EBITDA -244 -132 103 88 78 245 110 78 48 37
Nettoomsättningförändring 76,17% -% 31,72% -14,04% -8,54% 2,31% -13,03% 5,42% 25,15% -%
Du Pont-modellen -22,76% -9,90% 7,30% 4,56% 4,62% 22,14% 7,34% 4,43% 2,90% 3,14%
Vinstmarginal -4,48% -4,36% 1,87% 1,95% 1,58% 5,18% 2,22% 1,31% 0,76% 0,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,72% 17,56% 12,11% 21,06% 14,21% 8,39% 12,60% 12,76% 3,19% 6,88%
Soliditet 29,67% 41,88% 25,79% 18,51% 19,33% 25,70% 11,94% 8,66% 10,51% 14,18%
Kassalikviditet 134,17% 132,61% 118,46% 99,72% 105,40% 95,37% 103,77% 116,51% 82,80% 142,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...