Visa allt om Norrbro Invest Aktiebolag
Visa allt om Norrbro Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 2 602
Omsättningstillgångar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Tillgångar 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 092 2 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 97 97 97 97 97 97 97 97 -393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 092 2 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% -15,10%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...