Visa allt om Florist Service Sahlgrenska AB
Visa allt om Florist Service Sahlgrenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 1 500 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -7 1 491 -2 -3 -1 -5 -3 -5 -5
Resultat efter finansnetto 11 103 1 578 -2 -3 -1 -5 -3 -5 -5
Årets resultat 256 80 964 -2 28 -1 -5 -3 -5 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 536 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 170 187 88 0 0 2 3 3 3 6
Tillgångar 706 1 687 1 588 0 0 2 3 3 3 6
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 1 040 961 -4 -2 -29 -28 -23 -20 -15
Obeskattade reserver 50 370 370 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 286 277 252 4 2 33 32 27 24 22
Skulder och eget kapital 706 1 687 1 588 0 0 2 3 3 3 6
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 375 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 375 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -7 1 491 -2 -3 -1 -5 -3 -5 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,69% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 5,07% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 54,13% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -30,93% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 57,93% 78,76% 78,69% -% -% -1 450,00% -933,33% -766,67% -666,67% -250,00%
Kassalikviditet 59,44% 67,51% 34,92% 0,00% 0,00% 6,06% 9,38% 11,11% 12,50% 27,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...