Visa allt om Vinkällaren Grappe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 407 8 541 9 075 7 826 9 211 8 712 7 432 7 616 8 604 8 202
Övrig omsättning 4 - - 1 266 2 5 981 10 - 467
Rörelseresultat (EBIT) -6 253 45 963 845 1 083 873 167 31 64
Resultat efter finansnetto -127 76 -125 775 584 1 655 611 -495 -283 -515
Årets resultat 6 21 11 130 139 1 432 611 -495 -283 -449
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 406 6 655 6 770 6 993 7 314 7 633 8 384 8 574 8 687 8 319
Omsättningstillgångar 2 166 2 065 2 104 2 693 2 113 2 136 1 801 2 134 2 522 2 290
Tillgångar 8 572 8 720 8 874 9 686 9 426 9 769 10 185 10 708 11 209 10 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 156 3 150 3 129 3 118 2 988 2 849 1 417 806 502 784
Obeskattade reserver 0 150 120 284 204 124 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 160 3 400 3 640 3 900 4 140 4 274 5 114 5 479 5 719 5 139
Kortfristiga skulder 2 256 2 020 1 985 2 385 2 095 2 522 3 655 4 423 4 989 4 685
Skulder och eget kapital 8 572 8 720 8 874 9 686 9 426 9 769 10 185 10 708 11 209 10 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 64 234 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 959 1 860 2 034 1 785 1 627 1 658 1 376 1 818 2 105 1 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 757 613 718 534 434 541 478 828 1 357 921
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 411 8 541 9 075 9 092 9 213 8 717 8 413 7 626 8 604 8 669
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 5 5 5 4 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 881 1 708 1 513 1 565 1 842 1 742 1 858 1 088 1 229 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 571 511 470 474 426 469 571 426 529 521
Rörelseresultat, EBITDA 279 533 296 1 284 1 226 1 470 1 266 630 399 420
Nettoomsättningförändring 10,14% -5,88% 15,96% -15,04% 5,73% 17,22% -2,42% -11,48% 4,90% -%
Du Pont-modellen 0,03% 2,92% 0,59% 10,04% 9,03% 19,88% 8,69% -0,08% 0,40% -2,06%
Vinstmarginal 0,03% 2,99% 0,57% 12,42% 9,24% 22,29% 11,91% -0,12% 0,52% -2,67%
Bruttovinstmarginal 76,49% 80,31% 79,91% 81,93% 79,38% 80,03% 79,67% 82,54% 81,75% 85,30%
Rörelsekapital/omsättning -0,96% 0,53% 1,31% 3,94% 0,20% -4,43% -24,95% -30,06% -28,67% -29,20%
Soliditet 36,82% 37,47% 36,32% 34,35% 33,29% 30,10% 13,91% 7,53% 4,48% 7,39%
Kassalikviditet 55,14% 52,87% 57,63% 80,25% 62,39% 50,95% 24,79% 29,50% 36,58% 34,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...